ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2004, 1 (38)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

WŁODZIMIERZ GRAJEK: Rola przeciwutleniaczy w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia nowotworów i chorób układu krążenia Pełny tekst Szczegóły
TERESA LESZCZYŃSKA, PAWEŁ M. PISULEWSKI: Wpływ wybranych składników żywności na aktywność psychofizyczną człowieka Pełny tekst Szczegóły
STANISŁAW MLEKO: Żelowanie preparatów serwatkowych Pełny tekst Szczegóły
STANISŁAW MLEKO: Otrzymywanie mieszanych żeli białek serwatkowych z wybranymi polisacharydami i badanie ich właściwości mechanicznych Pełny tekst Szczegóły
HALINA GAMBUŚ, RAFAŁ ZIOBRO, TOMASZ JANKOWSKI, DOROTA GUMUL, MIECZYSAW PAŁASIŃSKI: Próba zastosowania pullulanazy do otrzymywania liniowych glukanów ze skrobi ziemniaczanej Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA KITA, GRAŻYNA LISIŃSKA: Wpływ rodzaju tłuszczu smażalniczego na właściwości sensoryczne czipsów ziemniaczanych podczas przechowywania Pełny tekst Szczegóły
JAROSŁAW KORUS, BOHDAN ACHREMOWICZ: Zastosowanie preparatów błonnikowych różnego pochodzenia jako dodatków do wypieku chlebów bezglutenowych Pełny tekst Szczegóły
MIROSŁAW ŻMIJEWSKI: Wartość technologiczna ziarna odmian pszenicy jarej uprawianej w siewie czystym i mieszanym oraz przy stosowaniu fungicydów Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA KRASNOWSKA: Próba wykorzystania enzymów pochodzenia mikrobiologicznego do degradacji surowców zwierzęcych bogatych w tkankę łączną Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA KRASNOWSKA: Ocena właściwości proteolitycznych preparatów enzymatycznych uzyskanych z różnych szczepów drożdży Yarrowia lipolytica Pełny tekst Szczegóły
TADEUSZ SZMAŃKO, ZBIGNIEW DUDA, JAROSŁAW SZCZEPAŃSKI: Wpływ przechowywania wędzonek w temperaturze bliskiej krioskopowej i w stanie zamrożonym na ich jakość sensoryczną Pełny tekst Szczegóły
HALINA MAKAŁA, MICHAŁ OLKIEWICZ: Zasady opracowywania nowych produktów z uwzględnieniem oczekiwań konsumentów, na przykładzie mięsa i jego przetworów Pełny tekst Szczegóły