ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2006, 1 (46)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

DOMINIK SZWAJGIER, ZDZISŁAW TARGOŃSKI: Charakterystyka enzymów pochodzenia mikrobiologicznego biorących udział w degradacji arabinoksylanów i ich rola w pozyskiwaniu kwasu ferulowego z wysłodzin piwowarskich Pełny tekst Szczegóły
ALICJA STACHELSKA: Obecność mutagenów i kancerogenów w żywności oraz ich wpływ na organizm człowieka Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA NEUMANN, KAMILA GODERSKA, KATARZYNA GRAJEK, WŁODZIMIERZ GRAJEK: Modele przewodu pokarmowego in vitro do badań nad biodostępnością składników odżywczych Pełny tekst Szczegóły
ANNA OLEJNIK, MARCIN SCHMIDT, KATARZYNA WOJNAROWSKA, WŁODZIMIERZ GRAJEK: Wpływ toksycznych metabolitów trawienia na proliferację i uszkodzenia DNA nabłonkowych komórek jelitowych in vitro Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA CICHOSZ, JERZY SZPENDOWSKI, ANDRZEJ J. CICHOSZ, MARIUSZ KORNACKI: Degradacja parakazeiny w serach Gouda wyprodukowanych z dodatkiem kultur Lactobacillus Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA CICHOSZ, MARIUSZ KORNACKI, MARTA GICZEWSKA, ANETA KONOPKA: Aktywność peptydazowa wybranych szczepów Lactobacillus Pełny tekst Szczegóły
PAWEŁ GLIBOWSKI, ANNA KRĘPACKA: Wpływ dodatku preparatów serwatki na właściwości reologiczne jogurtów Pełny tekst Szczegóły
JOLANTA KOWALSKA, ANDRZEJ LENART, JUSTYNA DOBROWOLSKA: Wpływ czasu przechowywania na właściwości fizyczne i stabilność kakao z dodatkiem kwasu L-askorbinowego Pełny tekst Szczegóły
MARIA BALCEREK, JÓZEF S. SZOPA: Zawartość karbaminianu etylu w destylatach owocowych Pełny tekst Szczegóły
MIROSŁAW PYSZ, PAWEŁ M. PISULEWSKI, TERESA LESZCZYŃSKA: Wpływ oddziaływania impulsowego i ciągłego pola mikrofalowego na wartość żywieniową i właściwości przeciwutleniające kiełkowanych nasion soi Pełny tekst Szczegóły
ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA, EWA CZARNIECKA-SKUBINA: Wpływ sposobu gotowania i przechowywania po ugotowaniu na temperaturę, wydajność i jakość sensoryczną brokułów Pełny tekst Szczegóły