ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2009, 5 (66)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

RADOSŁAW DEMBCZYŃSKI, WOJCIECH BIAŁAS, TOMASZ JANKOWSKI: Wykorzystanie dwufazowej ekstrakcji wodnej do separacji lizozymu z białka jaja kurzego Pełny tekst Szczegóły
ARTUR SZWENGIEL, MARIA CZARNECKA, LEONARDA GRUCHAŁA, ZBIGNIEW CZARNECKI: Właściwości i zastosowanie lewanu Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA DROŻDŻYŃSKA, DARIA SZYMANOWSKA, KATARZYNA CZACZYK: Optymalizacja procesu ekstrakcji trehalozy z komórek drożdży i określenie parametrów jej oznaczania techniką HPLC Pełny tekst Szczegóły
IZABELA PRZETACZEK, TERESA FORTUNA: Wpływ ogrzewania mikrofalowego na właściwości reologiczne roztworów hydrolizatów skrobi o różnym stopniu depolimeryzacji Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA PIECYK, MARTA KONARZEWSKA, IWONA SITKIEWICZ: Wpływ modyfikacji hydrotermicznej typu annealing na wybrane właściwości skrobi grochu (Pisum sativum) Pełny tekst Szczegóły
ZBIGNIEW TAMBORSKI: Wpływ temperatury na przebieg izoterm sorpcji wody przez cukier Pełny tekst Szczegóły
RENATA RÓŻYŁO, JANUSZ LASKOWSKI: Porównanie cech jakościowych chleba pszennego wypieczonego z ciasta prowadzonego jednofazowo i dwufazowo Pełny tekst Szczegóły
GENOWEFA BONCZAR, AGATA REGUŁA-SARDAT, HENRYK PUSTKOWIAK, ANETA ŻEBROWSKA: Wpływ substytucji mleka owczego mlekiem krowim na właściwości bundzu Pełny tekst Szczegóły
IZABELA CICHOCKA, TADEUSZ GRABIŃSKI: Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej Pełny tekst Szczegóły
ANNA STACHURA, PAWEŁ M. PISULEWSKI, ANETA KOPEĆ, TERESA LESZCZYŃSKA, RENATA BIEŻANOWSKA-KOPEĆ: Oszacowanie spożycia tłuszczów ogółem oraz kwasów tłuszczowych przez młodzież wiejską Beskidu Żywieckiego Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA SIKORA, MIROSŁAW PYSZ, TERESA LESZCZYŃSKA: Zmiany podaży podstawowych grup produktów spożywczych w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w latach 1989-2004 Pełny tekst Szczegóły