ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2009, 6 (67)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MAREK ALJEWICZ, GRAŻYNA CICHOSZ, ŁUCJA ŁANIEWSKA-TROKENHEIM, MARZENA DANOWSKA-OZIEWICZ, WIOLETTA ŁUKASZUK-KĘPKA: Przeżywalność Lactobacillus paracasei LPC-37 w serach dojrzewających typu szwajcarskiego Pełny tekst Szczegóły
BARTOSZ SOŁOWIEJ: Wpływ procesu homogenizacji na właściwości tekstury i topliwość analogów serów topionych Pełny tekst Szczegóły
DARIUSZ CUPIAŁ, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Badanie morfologii proszków otrzymanych podczas suszenia rozpyłowego hydrolizatu białkowego z dodatkiem maltodekstryny Pełny tekst Szczegóły
MACIEJ NASTAJ: Wpływ zmiennego czasu ubijania na właściwości reologiczne pian otrzymanych z różnych preparatów białek serwatkowych i sproszkowanej albuminy jaja Pełny tekst Szczegóły
ALICJA KOŚMIDER, AGNIESZKA DROŻDŻYŃSKA, KATARZYNA CZACZYK: Możliwości wykorzystania surowców odpadowych w procesie fermentacji propionowej Pełny tekst Szczegóły
DOROTA ZARĘBA: Profil kwasów tłuszczowych mleka sojowego fermentowanego różnymi szczepami bakterii fermentacji mlekowej Pełny tekst Szczegóły
DARIUSZ KOWALCZYK, WALDEMAR GUSTAW: Wpływ powłok hydrokoloidowych na cechy jakościowe frytek ziemniaczanych Pełny tekst Szczegóły
KRZYSZTOF DZIEDZIC, AGNIESZKA DROŻDŻYŃSKA, DANUTA GÓRECKA, KATARZYNA CZACZYK: Zawartość wybranych związków przeciwutleniających w gryce i produktach powstałych podczas jej przerobu Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA FUJARCZUK, MIROSŁAW ŻMIJEWSKI: Jakość pieczywa pszennego w zależności od dodatku otrąb pochodzących z różnych odmian gryki Pełny tekst Szczegóły
AGATA WOJCIECHOWICZ, ZYGMUNT GIL: Jakość pieczywa pszennego z udziałem błonnika pokarmowego różnego pochodzenia Pełny tekst Szczegóły
JOANNA KAWA-RYGIELSKA: Jednoczesna identyfikacja trichotecenów typu A i B oraz zearalenonu w produktach kukurydzianych Pełny tekst Szczegóły
ŁUKASZ SZWED, JÓZEF BŁAŻEWICZ, AGNIESZKA ZEMBOLD-GUŁA, MICHAŁ PELAK, ANDRZEJ DAWIDOWICZ: Wpływ frakcjonowania i czasu słodowania ziarna jęczmienia na liczbę Kolbacha słodów oraz zawartość wolnego azotu alfa-aminokwasowego w brzeczkach Pełny tekst Szczegóły
STANISŁAW KALISZ, KRYSTIAN MARSZAŁEK, MARTA MITEK: Badania nad wpływem dodatku preparatów pektyn wysoko metylowanych na parametry jakościowe nektarów truskawkowych Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA RZĄCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT, URSZULA TYLEWICZ, MARCO DALLA ROSA: Wymiana masy w procesie odwadniania osmotycznego owoców kiwi Pełny tekst Szczegóły