ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2010, 2 (69)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EDYTA MALINOWSKA-PAŃCZYK, ILONA KOŁODZIEJSKA: Możliwości zastosowania wysokiego ciśnienia w przemyśle owocowo-warzywnym Pełny tekst Szczegóły
DOROTA PIETRZAK: Perspektywy stosowania wysokich ciśnień w produkcji żywności wygodnej z mięsa drobiowego Pełny tekst Szczegóły
JOANNA ŻOCHOWSKA-KUJAWSKA, KAZIMIERZ LACHOWICZ, MAŁGORZATA SOBCZAK, LESZEK GAJOWIECKI, MAREK KOTOWICZ, ARKADIUSZ ŻYCH, BARBARA ORYL: Wykorzystanie mięsa z dzików do produkcji modelowych kiełbas drobno rozdrobnionych ze zmiennym dodatkiem wody i tłuszczu Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA HOROSZEWICZ, KRYSTYNA PIENIAK-LENDZION, ROMAN NIEDZIÓŁKA: Wyniki tuczu i wartość rzeźna koziołków żywionych paszą z dodatkiem nasion lnu Pełny tekst Szczegóły
IZABELA DMYTRÓW, ANNA MITUNIEWICZ-MAŁEK, KRZYSZTOF DMYTRÓW: Fizykochemiczne i sensoryczne cechy sera twarogowego kwasowego wyprodukowanego z mleka koziego oraz mieszaniny mleka koziego i krowiego Pełny tekst Szczegóły
JERZY SZPENDOWSKI, EMIL SZYMAŃSKI, BOGUSŁAW STANIEWSKI, KRZYSZTOF BOHDZIEWICZ: Właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne kazeinianów otrzymywanych metodą zbiornikową oraz ekstruzji Pełny tekst Szczegóły
KINGA TOPOLSKA, EWA CIEŚLIK, ANGELIKA BODZIOCH, ELŻBIETA GRZYCH-TULEJA: Preferencje młodzieży gimnazjalnej z terenu województwa małopolskiego w zakresie spożycia mleka i produktów mlecznych Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ALICJA Z. KUCHARSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA: Frakcje włókna pokarmowego w owocach derenia właściwego (Cornus mas L.) Pełny tekst Szczegóły
BOŻENA BORYCKA: Wiązanie kadmu i ołowiu przez naturalne polisacharydowe włókna z niektórych odpadów owocowych i warzywnych Pełny tekst Szczegóły
IZABELA PRZETACZEK-ROŻNOWSKA, TERESA FORTUNA: Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmianę wybranych właściwości maltodekstryn ziemniaczanych Pełny tekst Szczegóły
MONIKA RADZYMIŃSKA, DOMINIKA JAKUBOWSKA, STEFAN S. SMOCZYŃSKI: Postrzeganie obcych związków w żywności jako czynnika stanowiącego zagrożenie dla zdrowia Pełny tekst Szczegóły