ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2012, 3 (82)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS: Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów Pełny tekst Szczegóły
GRETA ADAMCZYK, MAREK SIKORA, MAGDALENA KRYSTYJAN: Metody pomiaru właściwości tiksotropowych produktów żywnościowych Pełny tekst Szczegóły
JÓZEF KRZYŻEWSKI, NINA STRZAŁKOWSKA, EMILIA BAGNICKA, ARTUR JÓŹWIK, JAROSŁAW O. HORBAŃCZUK: Wpływ antyoksydantów zawartych w tłuszczu pasz objętościowych na jakość mleka krów Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA WIRKOWSKA, JOANNA BRYŚ, AGATA GÓRSKA, EWA OSTROWSKA-LIGĘZA, KATARZYNA TARNOWSKA: Próba wzbogacania tłuszczu mlecznego kwasami EPA i DHA Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA WIKIERA, MAGDALENA MIKA: Wpływ metyloksantyn na emulgację i biodostępność lipidów masła szacowaną in vitro Pełny tekst Szczegóły
DOROTA DEREWIAKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI: Wpływ obróbki termicznej na zawartość steroli w oleju rzepakowym oraz w mieszaninach na bazie oleju rzepakowego Pełny tekst Szczegóły
GRZEGORZ LEŚNIEROWSKI, ROBERT BOROWIAK: Wpływ warunków środowiskowych na zmianę właściwości lizozymu w białku jaj kurzych Pełny tekst Szczegóły
ANETA CEGIEŁKA: Zastosowanie olejów roślinnych i preparatów błonnikowych do produkcji burgerów z mięsa kurcząt Pełny tekst Szczegóły
PIOTR ZAPLETAL, KATARZYNA TOMCZYK, WŁADYSŁAW MIGDAŁ, HENRYK PUSTKOWIAK, ANDRZEJ WĘGLARZ: Wpływ etapów produkcji marynat zimnych ze śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu rybnego Pełny tekst Szczegóły
KAMILA GODERSKA, TOMASZ RYCHLIK, EWA ANDRZEJEWSKA, ANDRZEJ SZKARADKIEWICZ, ZBIGNIEW CZARNECKI: Antagonistyczny wpływ Lactobacillus acidophilus DSM 20079 i DSM 20242 na bakterie patogenne izolowane od ludzi Pełny tekst Szczegóły
PIOTR PATELSKI, URSZULA DZIEKOŃSKA: Wpływ selenianu(IV) sodu na wzrost i aktywność fermentacyjną drożdży piekarskich Pełny tekst Szczegóły
IZABELA PRZETACZEK-ROŻNOWSKA, TERESA FORTUNA, KAROLINA PYCIA: Wpływ ogrzewania polem mikrofalowym na wybrane właściwości fizykochemiczne skrobi i maltodekstryn kukurydzianych o różnym stopniu depolimeryzacji Pełny tekst Szczegóły
DOROTA PASTUSZKA, HALINA GAMBUŚ, MAREK SIKORA: Wartość odżywcza i dietetyczna pieczywa bezglutenowego z dodatkiem nasion lnu oleistego Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ANITA BIESIADA, ALICJA Z. KUCHARSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA: Wpływ sposobu przygotowania i warunków przechowywania przetworów z owoców dyni olbrzymiej z dodatkiem owoców pigwowca i derenia na ich właściwości fizykochemiczne Pełny tekst Szczegóły
LUBOSŁAWA NOWACZYK: Ocena jakości i przydatności technologicznej papryki (Capsicum spp.) linii miękkomiękiszowej (soft-flesh) Pełny tekst Szczegóły
SYLWIA SKĄPSKA, BARBARA SOKOŁOWSKA, MONIKA FONBERG-BROCZEK, JOLANTA NIEZGODA, MARTA CHOTKIEWICZ, AGNIESZKA DEKOWSKA: Zastosowanie pasteryzacji wysokociśnieniowej do inaktywacji przetrwalników Alicyclobacillus acidoterrestris w soku jabłkowym Pełny tekst Szczegóły
MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ, MARIA JEZNACH, MAŁGORZATA KOSICKA-GĘBSKA: Zainteresowanie konsumentów słodyczami funkcjonalnymi a ich preferencje Pełny tekst Szczegóły