slide_01 slide_03 slide_02 jakosc 1

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2012, 6 (85)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MAŁGORZATA NOWACKA, MAGDALENA ŚLEDŹ, ARTUR WIKTOR, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Fizyczne i chemiczne właściwości produktów spożywczych suszonych z wykorzystaniem mikrofal Pełny tekst
MAŁGORZATA BIAŁEK, JAROSŁAWA RUTKOWSKA, EWELINA HALLMANN: Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa) jako potencjalny składnik żywności funkcjonalnej Pełny tekst
BOŻENA BORYCKA: Frakcje włókna pokarmowego z wytłoków aroniowych w relacjach z jonami Pb i Cd oraz Ca i Mg Pełny tekst
KAMIL SIERŻANT, KATARZYNA PYRKOSZ-BIARDZKA, JANINA GABRIELSKA: Właściwości przeciwutleniające naturalnych ekstraktów polifenolowych z wybranych roślin w układach modelowych Pełny tekst
SŁAWOMIR PIETRZYK, TERESA FORTUNA, OLGA WOJTANOWSKA: Wpływ stopnia utlenienia skrobi ziemniaczanej na jej acetylację i właściwości fizykochemiczne Pełny tekst
PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA: Wpływ czasu składowania na liczbę opadania oraz lepkość pozorną kleików mąk pszennych Pełny tekst
MAŁGORZATA WRONIAK: Wartość żywieniowa olejów rzepakowych tłoczonych na zimno Pełny tekst
KAROL MIŃKOWSKI, STANISŁAW GRZEŚKIEWICZ, ANNA KRUPSKA: Zastosowanie metody HS-SPME_GC/FID do wykrywania wczesnych zmian oksydacyjnych oleju lnianego Pełny tekst
BARTŁOMIEJ DZIUBA: Identyfikacja wybranych gatunków i podgatunków bakterii z rodzaju Lactococcus z zastosowaniem spektroskopii FTIR i sztucznych sieci neuronowych Pełny tekst
RENATA STANISŁAWCZYK: Przebieg zmian glikolitycznych w mięsie końskim po chłodniczym i zamrażalniczym przechowywaniu w zależności od wieku zwierząt Pełny tekst
DOROTA CYGAN-SZCZEGIELNIAK, BOGDAN JANICKI: Wpływ wieku i płci saren na kruchość oraz inne cechy jakości mięśnia Longissimus lumborum Pełny tekst
ANNA OKOŃ, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI: Proteoliza białek w wędlinach surowo dojrzewających z udziałem szczepu probiotycznego Lactobacillus casei Łock 0900 Pełny tekst
EWELINA WĘSIERSKA, MAREK SZOŁTYSIK, MAŁGORZATA BĄCZKOWICZ, ANETA PARYS, ANNA WRÓBLEWSKA: Porównanie właściwości wybranych surowych wędlin dojrzewających Pełny tekst
JAKUB KOBYLIŃSKI, TOMASZ FLOROWSKI: Wpływ dodatku fosforanów i węglanu sodu na jakość szynek restrukturyzowanych wyprodukowanych z mrożonego mięsa PSE Pełny tekst
JOANNA TKACZEWSKA, WŁADYSŁAW MIGDAŁ: Porównanie wydajności rzeźnej, zawartości podstawowych składników odżywczych oraz poziomu metali ciężkich w mięśniach karpi (Cyprinus carpio L.) pochodzących z różnych rejonów Polski Pełny tekst