ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2014, 6(97)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ: Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej innowacyjnych produktów żywnościowych Pełny tekst Szczegóły
DOROTA NAŁĘCZ, JUSTYNA PAGUR, IWONA SZERSZUNOWICZ: Analiza in silico alergennych białek orzecha ziemnego (Arachis hypogaea L.), głównie Ara h 9, w prognozowaniu epitopów surowców roślinnych reagujących krzyżowo Pełny tekst Szczegóły
SYLWIA ONACIK-GÜR, ANNA ŻBIKOWSKA, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK: Pochodzenie, metody otrzymywania i trwałość oksydacyjna tłuszczów wysokooleinowych Pełny tekst Szczegóły
ANNA MICHALSKA, GRZEGORZ ŁYSIAK: Przydatność do suszenia owoców śliw uprawianych w Polsce w aspekcie przemian związków bioaktywnych i tworzących się produktów reakcji Maillarda Pełny tekst Szczegóły
PIOTR ZARZYCKI, MAŁGORZATA KASPRZAK, ZBIGNIEW RZEDZICKI, ALDONA SOBOTA, EMILIA SYKUT-DOMAŃSKA: Właściwości reologiczne kleików z mąki pszennej jako wskaźnik oceny jej wartości wypiekowej Pełny tekst Szczegóły
EWELINA BRZOZOWSKA, ILONA GAŁĄZKA-CZARNECKA, LUCJAN KRALA: Wpływ rozproszonego promieniowania słonecznego na wybrane właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ KLEIBER, TOMASZ SZABLEWSKI, KINGA STUPER-SZABLEWSKA, RENATA CEGIELSKARADZIEJEWSKA: Określenie zależności pomiędzy zawartością manganu w pożywce a stężeniem pierwiastków śladowych w owocach pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) Pełny tekst Szczegóły
ANNA CZAJKOWSKA, MAGDALENA GAJEWSKA, BEATA BARTODZIEJSKA: Adaptacja metody IC-DAD z własną modyfikacją przygotowania próbek do oznaczania zawartości azotanów(III) i azotanów(V) w produktach spożywczych Pełny tekst Szczegóły
DARIUSZ LISIAK, EUGENIA GRZEŚKOWIAK, PIOTR JANISZEWSKI, KAROL BORZUTA, BENEDYKT PEPLIŃSKI, KAROL WAJSZCZUK: Wpływ intensywności żywienia tuczników na jakość mięsa Pełny tekst Szczegóły
KAROL BORZUTA, BRONISŁAW BORYS, DARIUSZ LISIAK, EUGENIA GRZEŚKOWIAK, PIOTR JANISZEWSKI, KRZYSZTOF POWAŁOWSKI, BEATA LISIAK: Jakość mięsa, profil kwasów tłuszczowych i wartość rzeźna jagniąt żywionych intensywnie z udziałem ubocznych produktów biopaliw Pełny tekst Szczegóły
TADEUSZ TRZISZKA, EWA ŁUKASZEWICZ, ŁUKASZ BOBAK, ARTUR KOWALCZYK, MAREK ADAMSKI, ZBIGNIEW DOBRZAŃSKI: Wpływ wzbogacenia paszy algami morskimi i siemieniem lnianym na skład morfologiczny i cechy fizykochemiczne jaj przepiórek japońskich Pełny tekst Szczegóły
KRYSTYNA SZYMANDERA-BUSZKA, KATARZYNA WASZKOWIAK: Wpływ wybranych produktów tłuszczowych na stabilność chlorowodorku tiaminy Pełny tekst Szczegóły
KAROLINA KRAMEK, PAWEŁ GLIBOWSKI: Właściwości teksturalne i reologiczne mieszaniny inuliny i tłuszczu mlecznego stabilizowanej lecytyną Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA KLEWICKA, KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, ADRIANA NOWAK: Ocena przeżywalności bakterii Lactobacillus zawartych w preparacie probiotycznym podczas pasażu w symulowanym przewodzie pokarmowym Pełny tekst Szczegóły
DARIUSZ KIKUT-LIGAJ: Prognozowanie smaku gorzkiego wybranych alkaloidów chinolizydynowych Pełny tekst Szczegóły
JAROSŁAW PAROL, RENATA PIETRZAK-FIEĆKO, STEFAN S. SMOCZYŃSKI: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w wędzonym pstrągu tęczowym (Oncorhynchus mykiss) Pełny tekst Szczegóły