ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

IWONA POŁCZYŃSKA, IRENA GÓRSKA

Tytuł

Czynniki kształtujące produkcję i jakość kulinarnego mięsa wołowego w Polsce

Streszczenie

Na krajowym rynku mięsa oferowany jest głównie surowiec pochodzący od bydła ras mięsno-mlecznych. Jakość krajowej wołowiny nie spełnia oczekiwań konsumentów, ponieważ posiada ona cechy mięsa przerobowego o nie akceptowanej przez konsumentów kruchości i soczystości oraz nadmiernej marmurkowatości i ciemnej barwie. Opracowany program rozwoju hodowli bydła mięsnego w Polsce zakłada produkcję młodego żywca rzeźnego o dobrych walorach opasowych i rzeźnych, celem uzyskania wysokiej jakości wołowiny kulinarnej. Równorzędną rolę z hodowcą w kształtowaniu ostatecznej jakości mięsa wołowego posiada również przemysł mięsny, gdyż dobór odpowiednich zabiegów technologicznych m.in. elektrostymulacja tusz, kondycjonowanie i pakowanie mięsa w modyfikowanej atmosferze, pozytywnie kształtują jakość mięsa. Istotnym elementem w rozwoju produkcji i rynku wołowiny kulinarnej są także działania marketingowe.

Do pobrania