ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELEONORA LAMPART-SZCZAPA, PIOTR KONIECZNY, IZABELA KOSSOWSKA, MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, RENATA ZAWIRSKA-WOJTASIAK, ANNA HOFFMANN

Tytuł

Właściwości sensoryczne a zawartość tanin w fermentowanych i ekstrudowanych preparatów łubinowych

Streszczenie

Celem badań była ocena wpływu procesów fermentacji i ekstruzji na cechy sensoryczne uzyskanych preparatów łubinowych. Badaniom poddano preparaty uzyskane z nasion trzech gatunków łubinu (sześć odmian). Analizowano smak i zapach (metodą wielokrotnych porównań) oraz zawartość tanin (metodą wanilinową). Stwierdzono, że ekstrudowane próbki łubinowe, których cechy sensoryczne oceniono najwyżej, w porównaniu do pozostałych preparatów, zawierają najmniej tanin. Wyniki te sugerują pośredni wpływ poziomu tanin na cechy sensoryczne preparatów łubinowych.

Słowa kluczowe

nasiona łubinu, fermentacja mlekowa, ekstruzja, taniny

Do pobrania