ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EWA FLACZYK, DANUTA GÓRECKA, JOANNA KOBUS, KRYSTYNA SZYMANDERA-BUSZKA

Tytuł

Wpływ dodatku inuliny jako zamiennika tłuszczu na wartość energetyczną i akceptację konsumencką modelowych klopsów wieprzowych

Streszczenie

Określono wpływ inuliny stosowanej jako zamiennik tłuszczu w pulpetach mięsnych na zawartość podstawowych składników chemicznych, ich wartość kaloryczną oraz akceptację konsumencką. Wykazano, że zastąpienie boczku wieprzowego inuliną w pulpetach mięsnych spowodowało obniżenie w nich zawartości tłuszczu i kaloryczności. Pulpety, w których zastąpiono boczek uwodnioną inuliną na poziomie 25 % cechowały się wyższą akceptacją konsumencką w porównaniu z próbą kontrolną w czasie 14 dni chłodniczego przechowywania pulpetów.

Słowa kluczowe

inulina, zawartość tłuszczu, pulpety, akceptacja konsumentów

Do pobrania