ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

GENOWEFA BONCZAR, MONIKA WSZOŁEK

Tytuł

Jakość i trwałość kefiru i jogurtu produkowanego z owczego mleka

Streszczenie

Z mleka owczego produkowano kefir i jogurt. W celu uzyskania kefiru stosowano kulturę kefirową, w skład której wchodziły drobnoustroje z rodzaju Lactococcus, Lactobacillus oraz Kluyveromyces fragilis oraz Candida kefir. Do produkcji jogurtu stosowano szczepionkę zawierającą Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricusLactobacillus acidophilus i Bifidobacterium. Przeprowadzono analizy kefiru i jogurtu świeżego oraz po 3 i 6 dniach chłodniczego przechowywania w temp. 4°C. Analizowano zawartość wolnych kwasów tłuszczowych, dwuacetylu oraz lepkość, pH, kwasowość miareczkową oraz ocenę organoleptyczną uwzględniającą smak, zapach, konsystencję i wygląd. Właściwości chemiczne i fizyczne kefiru oraz jogurtu były zróżnicowane i zmieniały się podczas przechowywania, natomiast wynik oceny organoleptycznej nie ulegał zmianie w miarę upływu czasu.

Do pobrania