ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JAN GAWĘCKI, MARTA TWARDOWSKA, DOROTA ŁOBODA

Tytuł

Zwyczaje młodzieży akademickiej dotyczące spożywania napojów – badania wstępne

Streszczenie

Celem podjętych badań było poznanie zwyczajów wybranej grupy studentów odnośnie spożywania napojów i ocena wynikających stąd ewentualnych zagrożeń zdrowotnych. Przeprowadzone badania wykazały, że płeć ma wpływ na zwyczaje studentów związane z napojami, dlatego powinna być ona brana pod uwagę przy dobieraniu próby do badań nad tym zagadnieniem.

Słowa kluczowe

woda, napoje

Do pobrania