ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JOANNA KOBUS, EWA FLACZYK, ZBIGNIEW KREJPCIO, HALINA STANIEK

Tytuł

Wpływ okresu wegetacji na zawartość pierwiastków determinujących pojemność antyoksydacyjną ekstraktów z liści Ginkgo Biloba L

Streszczenie

Celem niniejszych badań było określenie zawartości poszczególnych makro i mikroelementów w ekstraktach sporządzonych z suszu żółtych i zielonych liści Gingko biloba. Oznaczono zawartość magnezu, miedzi, żelaza, chromu, cynku oraz selenu za pomocą płomieniowej spektrofotometrii atomowoabsorpcyjnej (AAS). Koncentracja poszczególnych pierwiastków zależała od użytego rozpuszczalnika i okresu wegetacji liści. Najwięcej magnezu zawierały wodne ekstrakty z liści żółtych i zielonych. Spośród mikroelementów najwyższym poziomem żelaza i innych mikroelementów charakteryzowały się wodne ekstrakty z liści zielonych oraz żółtych.

Słowa kluczowe

Ginko biloba, ekstrakty, makroelementy, mikroelementy

Do pobrania