ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

NINA BARYŁKO-PIKIELNA

Tytuł

Konsument a jakość żywności

Streszczenie

Przedstawiono rolę współczesnego konsumenta w kreowaniu i percepcji kompleksowego obrazu jakości żywności, obejmującego aspekty jej bezpieczeństwa, wartości odżywczej, atrakcyjności sensorycznej oraz wygody użycia.

Do pobrania