ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, ELEONORA LAMPART-SZCZAPA, INGA KRZYŻOSTANIAK, ALEKSANDER SIGER

Tytuł

Natywne antyoksydacyjne biokomponenty preparatów łubinowych

Streszczenie

W pracy określono wpływ procesów fermentacji i ekstruzji na zawartość tokoferoli i aktywność antyoksydacyjną nasion łubinu. Do analizy jakościowej i ilościowej homologów tokoferoli wykorzystano technikę HPLC, natomiast aktywność antyoksydacyjną określono na podstawie ilości wygaszonych rodników DPPH. W badanych preparatach łubinowych wykazano obecność alfa-, gamma-, delta-tokoferolu. Najwyższą zawartością tokoferoli oraz aktywnością antyoksydacyjną charakteryzowały się odmiany łubinu białego. Pod wpływem dokonanych modyfikacji zawartość tokoferoli a także aktywność antyoksydacyjna zmniejszyła się. Największą redukcję tokoferoli uzyskano pod wpływem ekstruzji preparatów fermentowanych.

Słowa kluczowe

preparaty łubinowe, fermentacja mlekowa, ekstruzja, tokoferole, aktywność przeciwutleniająca

Do pobrania