ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ

Tytuł

Akceptacja genetycznych modyfikacji w produkcji żywności o zwiększonej zawartości witamin i składników mineralnych na przykładzie ryżu

Streszczenie

Celem pracy było określenie poglądów badanej populacji dotyczących stosowania genetycznych modyfikacji przy produkcji ryżu, w celu zwiększenia w nim zawartości witamin i składników mineralnych. Ponadto analizie poddano zależności między prezentowanymi poglądami, poziomem neofobii i innowacyjnością badanych a znajomością badanego produktu i zamiarem jego spożywania w ciągu następnego roku. Badanie ankietowe zostało zrealizowane w 2007 roku w grupie 325 osób w wieku 20 – 40 lat. Znajomość i gotowość do spożywania ryżu genetycznie zmodyfikowanego w celu zwiększenia zawartości żelaza i β-karotenu była mała w badanej populacji. Im niższy poziom food neofobii i większą innowacyjność reprezentowali badani, tym charakteryzowała ich większa akceptacja badanego produktu.

Słowa kluczowe

żywność, witaminy, składniki mineralne, genetyczne modyfikacje, akceptacja konsumencka

Do pobrania