ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MIROSŁAW M. MICHALSKI

Tytuł

Biotoksyny morskie – występowanie i metody analizy

Streszczenie

W pracy scharakteryzowano 5 grup biotoksyn morskich występujących w małżach blaszkoskrzelnych (dwuskorupkowych) mogących być przyczyną zatruć po ich spożyciu. Należą do nich toksyny paraliżujące -PSP, wywołujące biegunkę – DSP i AZP, zaburzenia nerwowe – NSP i zaburzenia pamięci – ASP. Spożywanie małż, ostryg i omułków staje się w Polsce coraz popularniejsze, a więc i prawdopodobieństwo zatruć po spożyciu małż wzrasta. Wskazano źródła toksyn morskich, metody ich wykrywania oraz podstawowe akty prawne związanie z hodowlą, dystrybucją i nadzorem nad małżami przeznaczonymi do konsumpcji przez ludzi.

Słowa kluczowe

małże dwuskorupkowe, plankton, toksyny morskie, zatrucia

Do pobrania