ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAREK GOGOLEWSKI, GRZEGORZ GALUBA, MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, ALDONA JASIŃSKA-STĘPNIAK

Tytuł

Techniki chromatograficzne stosowane do rozdziału tokoferoli w olejach i kondensatach z odwaniaczy

Streszczenie

W pracy pokazano możliwości zastosowania różnych technik chromatograficznych do rozdziału i oznaczeń tokochromanoli w produktach przemysłu olejarskiego. Pozwala to na ocenę olejów, kondensatów z odwaniaczy i koncentratów tokoferoli w aspekcie ich wartości witaminowej, a w przypadku kondensatów jako surowca do otrzymywania tokoferoli – natywnych przeciwutleniaczy. Podano warunki rozdziałów technikami TLC (jedno- i dwukierunkowej), kolumnowej (wypełnienie CaHPO4), GC, HPLC i SFC. Wszystkie technki pozwalają z wyjątkiem SFC na rozdział homologicznych tokoferoli, a TLC i kolumnowa również tokotrienoli. W przypadku TLC jednokierunkowej zastosowania faza ruchoma pozwoliła na rozdział wszystkich homologicznych tokoferoli (w dotychczasowych pracach nie rozdzielały się β-Τ od γ-Τ). Również nowatorski charakter ma otrzymany rozdział przy zastosowaniu SFC.

Do pobrania