ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TOMASZ MATUSZEWSKI, KRZYSZTOF KŁOS, JÓZEF KĘDZIORA, MACIEJ RUTKOWSKI, SŁAWOMIR TOKARSKI

Tytuł

Ocena wpływu suplementacji diety witaminami A, E i C na ich zawartość w osoczu krwi osób starszych

Streszczenie

Celem pracy była ocena stężenia witamin A, E i C w osoczu krwi osób starszych, >65 roku życia, przed i po 30-to dniowej suplementacji witaminowej. Do badań zakwalifikowano 22 zdrowe osoby. Oznaczenia badanych witamin wykonano przy użyciu spektrofotometru dwuwiązkowego UV/Vis Lambda 14p (Perkin Elmer). Przed suplementacją stwierdzono obniżone wartości badanych witamin w surowicy. Zastosowana 30 dniowa suplementacja wpłynęła na zwiększenie zawartości badanych witamin u 15% badanych.

Słowa kluczowe

antyoksydanty, suplementacja, ludzie starsi

Do pobrania