ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

IZABELA ŚMIECHOWICZ

Tytuł

Wpływ mleczanów na jakość mikrobiologiczną przechowywanych wędlin

Streszczenie

Celem pracy była ocena wpływu mleczanu sodu na mikrobiologiczną trwałość wędlin pakowanych próżniowo. Do badań zastosowano preparat będący roztworem soli sodowej kwasu L-mlekowego. Badanie przeprowadzono na parówkach i polędwicy bostońskiej. Analizę mikrobiologiczną ograniczono do oznaczenia ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych, mezofilnych oraz liczby bakterii kwasu mlekowego i bakterii z grupy coli. Stwierdzono, że mleczan sodu hamuje wzrost wybranej mikroflory w czasie próż­niowego przechowywania parówek i polędwicy bostońskiej a tym samym wydłuża okres ich trwałości o co najmniej 10 dni.

Do pobrania