ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TERESA FORTUNA, LESŁAW JUSZCZAK

Tytuł

Wykorzystanie piknometru helowego do pomiaru gęstości skrobi

Streszczenie

Oznaczono gęstość skrobi różnego pochodzenia przy użyciu piknometru helowego. Najwyższą jej wartość wśród skrobi naturalnych miała skrobia ziemniaczana – 1,5176 g/cm3, a najniższą kukurydziana – 1,5032 g/cm3. Stwierdzono również niewielki wpływ procesu odtłuszczania skrobi na jej gęstość. W przypadku skrobi pszennej odtłuszczonej w temperaturze 80°C gęstość nieznacznie zmalała, a w pozostałych skrobiach odtłuszczonych wzrosła. Największą gęstość po odtłuszczeniu miała skrobia owsiana (temperatura ekstrakcji – 80°C) – 1,5196 g/cm3. Wartości odchyleń standardowych dla pomiarów gęstości wynosiły od 0,0002 do 0,0016 g/cm3, a współczynników zmienności od 0,01 do 0,1 %, co świadczy o wysokiej dokładności tej metody.

Do pobrania