ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HALINA GAMBUŚ

Tytuł

Zastosowanie ziarna pszenżyta w piekarstwie

Streszczenie

W pracy dokonano przeglądu kilkuletnich badań nad zastosowaniem mąki z polskich odmian pszenżyta ozimego w piekarstwie. Na podstawie wyników tych badań stwierdzono przydatność mąki pszenżytniej do wypieku chleba mieszanego pszenżytnio-pszennego, z dodatkiem lub bez dodatku całoziarnowej mąki pszenżytniej, do chleba pszenżytniego z dodatkiem odpowiedniego polepszacza oraz do wypieku pieczywa cukierniczego trwałego.

Do pobrania