ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Prenumerata

ISSN 1425-6959 do numeru 1(104) 2016

UWAGA: zmiana ISSN od numeru 2(105) 2016
ISSN aktualny:
dla wersji on line ISSN 2451-0777
dla wersji drukowanej ISSN 2451-0769

W 2017 roku wydane zostaną cztery numery czasopisma ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, które będą dostępne w prenumeracie bezpośredniej.
Cena prenumeraty rocznej (4 zeszyty) w 2017 roku wyniesie 189 zł brutto (180 zł + 5 % VAT)).
Zamawiający opłacają prenumeratę po otrzymaniu faktury. W przypadku prenumeraty rocznej faktura wystawiana jest i przesyłana wraz z pierwszym numerem w danym roku.
Przy zakupie egzemplarzy ŻYWNOŚCI poza prenumeratą cena jednostkowa wyniesie 49,35 zł brutto. Koszty wysyłki wliczone są w obie podane ceny.

Zamówienia można składać listownie lub przez e-mail w dowolnym terminie, na prenumeratę roczną lub dowolną liczbę kolejnych zeszytów czasopisma w danym roku. W zamówieniu należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Firmom, które zechcą pośredniczyć w sprzedaży czasopisma udzielimy 30 % rabatu.

Zamówienia przyjmujemy pod adresem:

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ
30-149 Kraków, ul. Balicka 122
tel. (012) 662-48-30
e-mail: redakcja @ pttz.org*
NIP: 521-30-62-223

Konto: Deutsche Bank    70 1910 1048 0009 1444 1121 0001

*Po skopiowaniu adresu do programu pocztowego proszę usunąć wolne miejsca wokół symbolu @ . Wstawiono je w celu ograniczenia SPAM-u w poczcie adresatów.