ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: dr hab. inż. Mariusz Witczak
SEKRETARZ REDAKCJI: mgr inż. Jadwiga Ślawska

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
prof. dr hab. Grażyna Jaworska (żywność pochodzenia roślinnego)
prof. dr hab. Danuta Kolożyn-Krajewska (mikrobiologia, bezpieczeństwo i higiena żywności)
prof. dr hab. Krzysztof Krygier (technologia tłuszczów, żywność funkcjonalna)
prof. dr hab. Irena Ozimek (zachowania konsumentów na rynku żywności)
prof. dr hab. Edward Pospiech (nauka o mięsie)
dr hab. Anna S. Tarczyńska (mleczarstwo, zarządzanie jakością)

REDAKTOR STATYSTYCZNY: dr hab. inż. Mariusz Witczak
REDAKTOR JĘZYKOWY: dr Anna Piechnik (język polski)
REDAKTOR JĘZYKOWY (NATIVE SPEAKER): Stanley Holt (UK) (język angielski)
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: dr Grażyna Morkis (Kraków)