ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Międzynarodowa Konferencja „Quality and Safety in Food Production Chain” 12–13 września 2024, Wrocław, 

Międzynarodowa Konferencja „Quality and Safety in Food Production Chain” 12 – 13 września 2024, Wrocław, 

Organizatorzy: Katedra Rozwoju Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Kontakt: tel. +48 71 3207774; +48 71 3207781;

e-mail: dffpd@upwr.edu.pl