ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XLVI Konferencja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN; 26-27.09.2023 Szczecin

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI I
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

zapraszają na XLVI Konferencję Naukową pod patronatem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

ROLA NAUKI O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU W KSZTAŁTOWANIU JUTRA Szczecin, 26-27 września 2023 r.

Adres Komitetu Organizacyjnego

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
Tel: (091) 449 6528– przewodniczący,
(091) 449 6582 – z-ca przewodniczącego,
(091) 449 6541 – sekretarz

Adres e-mail:
grzegorz.tokarczyk@zut.edu.pl (przewodniczący)
joanna.zochowska-kujawska@zut.edu.pl (z-ca przewodniczącego)
wojciech.sawicki@zut.edu.pl (sekretarz)

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia (ale nie jest do nich ograniczona):
•    Alternatywne surowce żywnościowe;
•    Innowacyjne procesy technologiczne i biotechnologiczne w produkcji żywności;
•    Przyszłość i wyzwania dla gospodarki rybnej;
•    Bezpieczeństwo żywieniowe i żywności
•    Produkcja żywności jako element biogospodarki i gospodarki w obiegu zamkniętym;
•    Żywienie człowieka oraz inne tematy pokrewne.