ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

VI SYMPOZJUM NAUKOWE z cyklu Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności 17-19.04.2023 Kiry

VII Sympozjum Naukowym z cyklu „Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”, 17-19 kwietnia 2023 r., Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy SGGW „Marymont” w Kirach (koło Zakopanego).

Planowany zakres tematyczny Sympozjum obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: czynniki warunkujące jakość produktów żywnościowych, uwarunkowania bezpieczeństwa żywnościowego i żywności, straty i marnotrawstwo żywności czy inicjatywy prawne podejmowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego.
e-mail: sympozjum_bezpieczenstwo@sggw.edu.pl