ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1996, 4(9)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

STANISŁAW MLEKO, BOHDAN ACHREMOWICZ

Wpływ szybkości zamrażania oraz stosowania zamienników tłuszczu na strukturę lodów

Pełny tekst Streszczenie

JACEK DOMAGAŁA, JAN KISZA

Pozostałości metali ciężkich i pestycydów chloroorganicznych w mleku z wybranych gospodarstw województwa krakowskiego

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF KRZYSZTOFORSKI, TADEUSZ KOŁCZAK

Wpływ temperatury ogrzewania i stężenia soli na aktywność aminotransferaz asparaginianowej i alaninowej w mięsie wieprzowym

Pełny tekst Streszczenie

EWA BABICZ-ZIELIŃSKA

Konsumencka ocena naczyń nowej generacji

Pełny tekst Streszczenie

KAROL KRAJEWSKI

Wybrane czynniki kształtujące zmiany w spożyciu tłuszczów stołowych w Polsce w latach 1990-1995

Pełny tekst Streszczenie

LECH MARYNIAK

Wymagania techniczne produkcji napojów gazowanych bezalkoholowych nie zawierających środków konserwujących

Pełny tekst Streszczenie

ANTONI RUTKOWSKI

Badania a potrzeby produkcji i kontroli żywności

Pełny tekst Streszczenie