ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1998, 4(17)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

BARBARA KŁOSSOWSKA

Metody chemicznej kontroli jakości produktów mięsnych

Pełny tekst Streszczenie

MAREK SIKORA, JAROSŁAW KORUS, BOHDAN ACHREMOWICZ

Mikrokapsułkowanie metodą koacerwacji

Pełny tekst Streszczenie

MARIA TYNEK, BRONISŁAW DROZDOWSKI

Monitorowanie oksydatywnotermicznych przemian tłuszczów metodą spektrofotometryczną

Pełny tekst Streszczenie

EWA NEBESNY, TADEUSZ PIERZGALSKI, DOROTA ŻYŻELEWICZ

Wpływ dodatku emulgatora polirycynolanu poligliceryny na właściwości reologiczne naturalnych mas czekoladowych

Pełny tekst Streszczenie

BOHDAN ACHREMOWICZ, HALINA GAMBUŚ, ZOFIA KOŁODZIEJ

Próba wypieku bułki wrocławskiej z ciasta mrożonego

Pełny tekst Streszczenie

WŁADYSŁAW PIECZONKA

Możliwości i zakres interpretacji zróżnicowania cech jakości mleka rożnych gatunków metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA SIKORA, EWA CIEŚLIK, AGNIESZKA FILIPIAK-FLORKIEWICZ, IWONA CETNAROWICZ

Ocena sposobu żywienia osób starszych zamieszkujących wybrane domy opieki społecznej w Krakowie

Pełny tekst Streszczenie