ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1999, 3(20) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA MRÓWKA, JOANNA ROZMIERSKA, ANTONINA KOMOROWSKA, KRYSTYNA STECKA

Właściwości funkcjonalne wybranych preparatów pochodzenia drożdżowego

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA CHMIELEWSKA, JOANNA KAWA-RYGIELSKA

Zróżnicowanie genetyczne szczepów drożdży fermentujących ksylozę

Pełny tekst Streszczenie

ALINA KRYSTYNOWICZ, WOJCIECH CZAJA, STANISŁAW BIELECKI

Biosynteza i możliwości wykorzystania celulozy bakteryjnej

Pełny tekst Streszczenie

WOJCIECH CZUB, MARIANNA TURKIEWICZ

Biosynteza skleroglukanu przez szczep Sclerotium sp.

Pełny tekst Streszczenie

MAREK PRIMIK, MAŁGORZATA GNIEWOSZ, WANDA DUSZKIEWICZ-REINHARD

Otrzymywanie haploidalnych form piwowarskich szczepów drożdży

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA GŁOWACKA, TADEUSZ TRZMIEL

Immobilizacja subtilizyn z trzech gatunków bakterii: Bacillus subtilis, B. licheniformis i B. alcalophilus

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA MAJ, DANUTA WITKOWSKA

Badania nad degradacją β-glukanów przy udziale pozakomórkowych hydrolaz grzybów Trichoderma

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA KAWA-RYGIELSKA

Zastosowanie metody PCR do różnicowania drożdży przemysłowych

Pełny tekst Streszczenie

MARTA PASŁAWSKA

Stan fizjologiczny unieruchomionych komórek drożdży w czasie fermentacji etanolowej

Pełny tekst Streszczenie

DAGMARA MIERZEJEWSKA, LUCJAN JĘDRYCHOWSKI

Produkcja, charakterystyka i zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w analizie laboratoryjnej

Pełny tekst Streszczenie

ANETA WIDERA

Charakterystyka jakościowa skrobi i właściwości reologicznych ciasta z mąki różnych odmian jęczmienia jarego

Pełny tekst Streszczenie

RAFAŁ WOŁOSIAK, ELWIRA WOROBIEJ

Aktywność antyoksydacyjna izolatu i hydrolizatów białek grochu

Pełny tekst Streszczenie

ADRIANNA MIKOŁAJCZAK, BEATA DRUŻYŃSKA

Antyoksydacyjne właściwości polifenoli okryw nasiennych fasoli kolorowej

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW KALISZ

Wykorzystanie związków fenolowych z tarczycy bajkalskiej (Scutellaria bajkalensis) w stabilizacji win aroniowych

Pełny tekst Streszczenie

EWA MAJEWSKA

Wykorzystanie konduktometrii do określenia zawartości składników mineralnych w miodzie

Pełny tekst Streszczenie

EWA MALCZYK

Wpływ systemu żywienia kurcząt na procesy oksydacyjne zachodzące w mięsie przechowywanym chłodniczo

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ OZIEMBŁOWSKI

Parametry analizy termomechanicznej na przykładzie badań masy jajowej

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ WOJTCZAK, BOGUSŁAW KRÓL

Zmienność zawartości wybranych zanieczyszczeń cukru białego w czasie trwania kampanii 1998/99

Pełny tekst Streszczenie

IWONA KIHLBERG

Szwedzki interdyscyplinarny program naukowy „Żywność 21”

Pełny tekst Streszczenie