ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2000, 3(24) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK

Cechy użytkowe i kryteria doboru detektorów wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC stosowanych do badań składników żywności

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA ORKUSZ

Przegląd metod chromatograficznych stosowanych w analizie aminokwasów

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA SOBOLEWSKA, JACEK ROŻNOWSKI, TERESA FORTUNA

Oznaczanie zawartości witamin A i E metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w wybranych produktach spożywczych

Pełny tekst Streszczenie

ELIZA GRUCZYŃSKA, KATARZYNA MACIASZEK

Przeestryfikowanie jako metoda modyfikacji właściwości lipidów

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA MILALA, BOGUSŁAW KRÓL

Zastosowanie TLC i HPLC w analizie jakościowej saponin

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA PIECYK

Filtracja żelowa białek amorficznych i krystalicznych z nasion fasoli przy użyciu HPLC

Pełny tekst Streszczenie

ELWIRA WOROBIEJ

Zmiany wielkości mas cząsteczkowych białek preparatów z nasion roślin strączkowych pod wpływem rodników hydroksylowych

Pełny tekst Streszczenie

RAFAŁ WOŁOSIAK

Zmiany aktywności przeciwutleniającej albumin grochu i fasoli pod wpływem kwasu askorbinowego

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA SOSNOWSKA

Zmiany aktywności anty oksydacyjnej (+) katechiny w wyniku utleniania enzymatycznego

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA MICHALSKA, HENRYK JELEŃ, ERWIN WĄSOWICZ

Charakterystyka związków lotnych wyizolowanych z zakwasu z mąki żytniej

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA KORZENIOWSKA, WIESŁAW KOPEĆ

Izolacja cystatyny z białka jaja z zastosowaniem filtracji membranowej i chromatografii powinowactwa

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA GŁOWACKA, TADEUSZ ANTCZAK, KATARZYNA KOŁUCKA, TADEUSZ TRZMIEL

Enzymatyczna synteza estru etylowego N-acetylo-L-tyrozyny w organicznych mediach

Pełny tekst Streszczenie

SYLWIA BONIN, WIESŁAW WZOREK

Długotrwała, ciągła fermentacja winiarska z drożdżami immobilizowanymi na szkle piankowym

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA SZAMBELAN

Wykorzystanie bulw topinamburu (Helianthus Tuberosus L.) do produkcji etanolu z użyciem drożdży Saccharomyces Cerevisiae

Pełny tekst Streszczenie

ANNA WLAZŁY, ZDZISŁAW TARGOŃSKI

Polifenolooksydaza i β-glukozydaza w wybranych owocach jagodowych

Pełny tekst Streszczenie

EWA MAJEWSKA

Spektrofotometryczne oznaczanie aspartamu w wybranych produktach spożywczych typu „LIGHT”

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA KOMISARUK-KASTELLI

Charakterystyka histochemiczna form handlowych ziarniaków ryżu dostępnych na Polskim rynku

Pełny tekst Streszczenie