ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2001, 2(27)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EDWARD KOŁAKOWSKI, ZDZISŁAW E. SIKORSKI

Transglutaminaza i jej wykorzystanie w przemyśle żywnościowym

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR TOMASIK, JÓZEF GŁADKOWSKI

Polisacharydy a ekonomia XXI wieku

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR P. LEWICKI, DOROTA WITROWA-RAJCHERT, ARTUR SAWCZUK

Suszenie konwekcyjne jabłek i marchwi wspomagane mikrofalami

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAW WZOREK, HANNA HABEROWA, PAWEŁ JĘDRYSIAK

Zastosowanie chitozanu w kombinacji z innymi preparatami do stabilizacji piwa jasnego

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA DŁUŻEWSKA, KATARZYNA MARCINIAK, DANUTA DOJCZEW

Koncentraty chleba bezglutenowego z dodatkiem wybranych hydrokoloidów

Pełny tekst Streszczenie

ZOFIA KAROLINI-SKARADZIŃSKA, HANNA SUBDA, BEATA KORCZAK, MAGDALENA KOWALSKA, MIROSŁAW ŻMIJEWSKI, ANNA CZUBASZEK

Ocena technologiczna ziarna i mąki wybranych odmian pszenicy ozimej

Pełny tekst Streszczenie

HALINA GAMBUŚ, ANDRZEJ CYGANKIEWICZ, TADEUSZ ZAJĄC

Wartość technologiczna ziarna pszenicy ozimej uprawianej po różnych przedplonach

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA JAWORSKA, JACEK SŁUPSKI

Badanie przydatności szpinaku nowozelandzkiego do mrożenia

Pełny tekst Streszczenie

EWA CZARNIECKA-SKUBINA, BARBARA GOŁASZEWSKA

Wpływ procesu kulinarnego na jakość wybranych warzyw

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA LENART, TADEUSZ SIKORA

Preferencje konsumenckie kawy w aspekcie jej jakości

Pełny tekst Streszczenie