ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2002, 1(30)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

STANISŁAW TYSZKIEWICZ

W poszukiwaniu racjonalnych zasad deklarowania właściwości żywieniowych i zdrowotnych na etykietach iw reklamie produktów spożywczych

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ CZERNECKI, ZDZISŁAW TARGOŃSKI

Alergeny i alergie pokarmowe

Pełny tekst Streszczenie

NINA BARYŁKO-PIKIELNA, IRENA MATUSZEWSKA, ANNA SZCZECIŃSKA, JADWIGA RADZANOWSKA, MARTA JERUSZKA

Jakość sensoryczna rynkowych soków jabłkowych i pomarańczowych

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA WALKOWIAK-TOMCZAK, JANUSZ CZAPSKI

Wpływ mikrobiologicznej redukcji azotanów(V) w soku z buraka ćwikłowego na jego właściwości sensoryczne

Pełny tekst Streszczenie

RENATA ROWICKA, DOROTA NOWAK, PIOTR P. LEWICKI

Wpływ aktywności wody na właściwości mechaniczne kostek jabłka suszonych sublimacyjnie

Pełny tekst Streszczenie

ANNA KORUS

Przydatność nasion lędźwianu siewnego do mrożenia i sterylizacji

Pełny tekst Streszczenie

LESŁAW JUSZCZAK, TERESA FORTUNA, MAŁGORZATA MAZIARZ

Wybrane właściwości reologiczne ketchupów handlowych

Pełny tekst Streszczenie

ANETA JAROSŁAWSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA, JAN OSZMIAŃSKI

Stabilizacja emulsji olejowych antyoksydantami naturalnymi

Pełny tekst Streszczenie

GENOWEFA BONCZAR, MONIKA WSZOŁEK

Charakterystyka jogurtów z mleka owczego o normalizowanej zawartości tłuszczu

Pełny tekst Streszczenie

TERESA SMOLIŃSKA, EWA MALCZYK, ROBERT KRZOWSKI

Analiza histochemiczna lipidów mięśni jasnych i ciemnych kurcząt żywionych paszą wzbogaconą w oleje roślinne i alfa-tokoferol

Pełny tekst Streszczenie

EWA PRZYSIĘŻNA, PIOTR KLISZ, AGNIESZKA ORKUSZ

Oszacowanie zawartości składników mineralnych w racjach pokarmowych młodzieży szkolnej

Pełny tekst Streszczenie