ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2002, 2(31)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

DOROTA WITROWA-RAJCHERT, KATARZYNA SAMBORSKA

Metody suszenia mikroorganizmów i produktów syntezy mikrobiologicznej

Pełny tekst Streszczenie

TERESA FORTUNA, JACEK ROŻNOWSKI

Skrobie modyfikowane chemicznie, ich właściwości i zastosowanie

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR JANAS, ZDZISŁAW TARGOŃSKI, TERESA RUDNICKA-PIŁAT

Biosynteza beta-glukanaz przez mutanty Trichoderma reesei podczas hodowli okresowych

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA GUMIENNA, MAŁGORZATA LASIK, HALINA ROSZYK, ZBIGNIEW CZARNECKI

Kwas oleinowy źródłem węgla o właściwościach hydrofobowych w biosyntezie związków powierzchniowo czynnych przez szczep Candida bombicola

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA WÓJCIK-STOPCZYŃSKA, JOACHIM FALKOWSKI, BARBARA JAKUBOWSKA

Stan mikrobiologiczny powietrza w obrębie linii produkcji proszku kakaowego

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ OZIEMBŁOWSKI

Wpływ impulsów silnego pola elektrycznego na właściwości reologiczne, termiczne oraz barwę masy jajowej

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW POPEK

Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAW KORUS, BOHDAN ACHREMOWICZ, WOJCIECH GRZESIK

Wpływ dodatku lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) na wybrane cechy pieczywa mieszanego

Pełny tekst Streszczenie

HALINA GAMBUŚ, FLORIAN GAMBUŚ, RENATA SABAT

Próby poprawy jakości chleba bezglutenowego przez dodatek mąki z szarłatu

Pełny tekst Streszczenie

MARZENA UCHEREK

Jakość prażonych orzeszków ziemnych pakowanych w modyfikowanej atmosferze (MAP)

Pełny tekst Streszczenie

EWA CZARNIECKA-SKUBINA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Opracowywanie nowych produktów żywnościowych – przykład wykorzystania w procesie dydaktycznym

Pełny tekst Streszczenie