ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2003, 3(36)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ELŻBIETA ROSIAK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Zastosowanie metod prognozowania mikrobiologicznego do określania rozwoju mikroflory saprofitycznej w produktach mięsnych utrwalonych lizozymem w formie monomeru

Pełny tekst Streszczenie

HALINA MAKAŁA

Wpływ preparatów błonnika ziemniaczanego i pszennego oraz inuliny na wybrane wyróżniki fizykochemiczne i reologiczne modelowej konserwy mięsnej

Pełny tekst Streszczenie

LECH ADAMCZAK, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI, MAŁGORZATA SKUP

Wpływ wybranych hydrokoloidów na jakość niskotłuszczowych kiełbas parzonych drobno rozdrobnionych

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA SZYMANDERA-BUSZKA, KATARZYNA WASZKOWIAK

Wpływ soli jodowanej na zmiany ilościowe i jakościowe tiaminy w kotletach mielonych z mięsa indyczego

Pełny tekst Streszczenie

EWA SZUKALSKA

Wpływ konfiguracji geometrycznej oktadecenowych kwasów tłuszczowych w żywności na szybkość utleniania lipidów

Pełny tekst Streszczenie

MAREK DANIEWSKI, BOHDAN JACÓRZYŃSKI, AGNIESZKA FILIPEK, JAROSŁAW BALAS, MAŁGORZATA PAWLICKA, EUGENIA MIELNICZUK

Skład kwasów tłuszczowych w rynkowych tłuszczach jadalnych

Pełny tekst Streszczenie

LUCYNA SŁOMIŃSKA, AGATA KULIK

Skuteczność działania nowych enzymatycznych preparatów pozyskiwanych ze zmodyfikowanych organizmów

Pełny tekst Streszczenie

JERZY SZPENDOWSKI, JACEK ŚWIGOŃ

Mikrostruktura i właściwości funkcjonalne kazeinianów otrzymanych metodą ekstruzji

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA DOJCZEW, ANNA PIETRYCH, TADEUSZ HABER

Wpływ aktywności wybranych hydrolaz na wartość wypiekową mąk pszennych z ziarna porośniętego

Pełny tekst Streszczenie

MARIA ŚMIECHOWSKA, PRZEMYSŁAW DMOWSKI, PIOTR PRZYBYŁOWSKI

Ocena jakości kawy zielonej importowanej do polski

Pełny tekst Streszczenie

WANDA WADAS, ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, EDYTA KOSTERNA

Wpływ stosowania włókniny w uprawie bardzo wczesnych odmian ziemniaka na zawartość wybranych składników w młodych bulwach

Pełny tekst Streszczenie

CELINA WIECZOREK

Mikologiczne skażenie żywności

Pełny tekst Streszczenie