ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2004, 1 (38)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

WŁODZIMIERZ GRAJEK

Rola przeciwutleniaczy w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia nowotworów i chorób układu krążenia

Pełny tekst Streszczenie

TERESA LESZCZYŃSKA, PAWEŁ M. PISULEWSKI

Wpływ wybranych składników żywności na aktywność psychofizyczną człowieka

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW MLEKO

Żelowanie preparatów serwatkowych

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW MLEKO

Otrzymywanie mieszanych żeli białek serwatkowych z wybranymi polisacharydami i badanie ich właściwości mechanicznych

Pełny tekst Streszczenie

HALINA GAMBUŚ, RAFAŁ ZIOBRO, TOMASZ JANKOWSKI, DOROTA GUMUL, MIECZYSAW PAŁASIŃSKI

Próba zastosowania pullulanazy do otrzymywania liniowych glukanów ze skrobi ziemniaczanej

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA KITA, GRAŻYNA LISIŃSKA

Wpływ rodzaju tłuszczu smażalniczego na właściwości sensoryczne czipsów ziemniaczanych podczas przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAW KORUS, BOHDAN ACHREMOWICZ

Zastosowanie preparatów błonnikowych różnego pochodzenia jako dodatków do wypieku chlebów bezglutenowych

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAW ŻMIJEWSKI

Wartość technologiczna ziarna odmian pszenicy jarej uprawianej w siewie czystym i mieszanym oraz przy stosowaniu fungicydów

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA KRASNOWSKA

Próba wykorzystania enzymów pochodzenia mikrobiologicznego do degradacji surowców zwierzęcych bogatych w tkankę łączną

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA KRASNOWSKA

Ocena właściwości proteolitycznych preparatów enzymatycznych uzyskanych z różnych szczepów drożdży Yarrowia lipolytica

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ SZMAŃKO, ZBIGNIEW DUDA, JAROSŁAW SZCZEPAŃSKI

Wpływ przechowywania wędzonek w temperaturze bliskiej krioskopowej i w stanie zamrożonym na ich jakość sensoryczną

Pełny tekst Streszczenie

HALINA MAKAŁA, MICHAŁ OLKIEWICZ

Zasady opracowywania nowych produktów z uwzględnieniem oczekiwań konsumentów, na przykładzie mięsa i jego przetworów

Pełny tekst Streszczenie