ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2004, 2 (39)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MIROSŁAW FIK

Czerstwienie pieczywa i sposoby przedłużania jego świeżości

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA KRASNOWSKA, EWA DWORECKA

Ocena przydatności proteaz trzustkowych do degradacji surowców zwierzęcych bogatych w tkankę łączną

Pełny tekst Streszczenie

BOŻENA DANYLUK, ARKADIUSZ MEDYŃSKI, EDWARD POSPIECH, ANDRZEJ ŁYCZYŃSKI, BOŻENA GRZEŚ

Ocena wpływu mikrokapsułkowanego chlorku sodu na stan mikrobiologiczny mięsa ze schabu i z karkówki przechowywanego w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ SZMAŃKO, ZBIGNIEW DUDA, JAROSŁAW SZCZEPAŃSKI, EWA DWORECKA

Zmiany przechowalnicze tłuszczu oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne wędzonek w zależności od warunków przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

ROMAN PAWŁOWICZ, BRONISŁAW DROZDOWSKI

Oznaczanie fazy stałej w tłuszczach

Pełny tekst Streszczenie

ROMAN PAWŁOWICZ

Wpływ procedury termostatowania oraz sposobu przeprowadzenia pomiaru na wyniki oceny zawartości fazy stałej w wybranych tłuszczach

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA ZIARNO, EWA SEMENIUK, KATARZYNA KYCIA

Wpływ dodatku soli wapnia na stabilność mleka przeznaczonego do produkcji sera typu cottage cheese

Pełny tekst Streszczenie

HANNA GIRYN, BARBARA SZTEKE, KRYSTYNA SZYMCZYK

Wpływ procesu technologicznego i przechowywania na zawartość kwasów organicznych w zagęszczonych sokach jabłkowych

Pełny tekst Streszczenie

MAREK GAJEWSKI, JADWIGA RADZANOWSKA

Skład chemiczny i jakość sensoryczna kapusty głowiastej w zależności od jej odmiany i dawki azotu stosowanej w nawożeniu mineralnym

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR REGIEC

Zastosowanie membran z tworzyw syntetycznych do oczyszczania soku dyfuzyjnego

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ SADŁOŃ, KRZYSZTOF PIEKARCZYK

Kontrola bakteriologiczna urządzeń dozujących wodę po zastosowaniu zabiegów mycia i dezynfekcji

Pełny tekst Streszczenie