ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2004, 3 (40)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

AGNIESZKA POŁOM, NINA BARYŁKO-PIKIELNA

Analiza czynników decydujących o preferencjach polskich konsumentów mięsa wieprzowego

Pełny tekst Streszczenie

RAFAŁ WINARSKI, STANISŁAW WAJDA, KAROL BORZUTA

Szacowanie składu tkankowego tusz wieprzowych dzielonych na elementy według zasad stosowanych w Unii Europejskiej

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR KONIECZNY, RYSZARD KOWALSKI, JAN PYRCZ

Wybrane wyróżniki jakościowe suszonych produktów przekąskowych z mięsa wołowego

Pełny tekst Streszczenie

PRZEMYSŁAW RATAJCZAK, WOJCIECH BIAŁAS, RADOSŁAW DEMBCZYŃSKI, WŁODZIMIERZ GRAJEK, TOMASZ JANKOWSKI

Ekstrakcja dwufazowa lizozymu z białka jaja kurzego

Pełny tekst Streszczenie

ANNA DEMCZUK, WŁODZIMIERZ BEDNARSKI, JADWIGA KOWALEWSKA-PIONTAS, JUSTYNA GÓRSKA

Wzbogacanie w oligosacharydy odcieków po ultrafiltracji mleka i ich zastosowanie w produkcji jogurtu

Pełny tekst Streszczenie

WANDA KUDEŁKA, MAŁGORZATA MARZEC

Preferencje studentów dotyczące spożycia mlecznych napojów fermentowanych

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA WOJTYŚ, TOMASZ JANKOWSKI

Wpływ temperatury na szybkość przenikania wybranych olejków eterycznych do komórek drożdży piekarskich

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA BARANIAK, MAŁGORZATA NIEZABITOWSKA, HELENA PORZUCEK

Zawartość białka ogółem, inhibitorów trypsyny i stachiozy w preparatach białkowych uzyskiwanych z mąki grochu za pomocą różnych metod koagulacji

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAW FIK, AGNIESZKA ZAWIŚLAK

Porównanie właściwości przeciwutleniających wybranych herbat

Pełny tekst Streszczenie

ANNA PĘKSA, AGNIESZKA KITA, TOMASZ ZIĘBA

Wybrane właściwości smażonych chrupek ziemniaczanych z różnym dodatkiem błonnika

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA WIKIERA

Wpływ wybranych preparatów pektynaz i fosfataz na degradację fitynianów paszy trawionej metodą in vitro

Pełny tekst Streszczenie

J. JURIKOVA, M. KALACOVA, P. GRAMETBAUER

Zawartość metali ciężkich (ołowiu i kadmu) w zestawach dań obiadowych w stołówce wojskowej uczelni w Republice Czeskiej

Pełny tekst Streszczenie