ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2005, 1 (42)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MARZENA NOWAK

Rola kalpain w procesie kruszenia mięsa

Pełny tekst Streszczenie

ANNA KACZMAREK, JAN ZABIELSKI, PIOTR ZIELONKA

Szacowanie wpływu warunków wędzenia surowych wyrobów mięsnych na możliwość wzrostu Listeria monocytogenes i Escherichia coli O157:H7

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF PUDYSZAK, JANUSZ POMIANOWSKI, TERESA MAJEWSKA

Wartość rzeźna i jakość mięsa perlic ubijanych w różnym wieku

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA LEWANDOWICZ, KRYSTYNA PROCHASKA, WŁODZIMIERZ GRAJEK, WOJCIECH KRZYŻANIAK, ANGELIKA MAJCHRZAK, TADEUSZ CIAPA

Właściwości użytkowe maltodekstryn w układach emulsyjnych

Pełny tekst Streszczenie

WOJCIECH KRZYŻANIAK, TOMASZ JANKOWSKI, WŁODZIMIERZ GRAJEK

Optymalizacja parametrów hydrolizy enzymatycznej skrobi ziemniaczanej połączonej z procesem ekstruzji

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA GOŁUBOWSKA, GRAŻYNA LISIŃSKA

Zmiany tekstury i zawartości związków pektynowych w ziemniakach podczas produkcji frytek

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA CICHOSZ, JERZY SZPENDOWSKI, MAŁGORZATA KOSEK

Przydatność technologiczna zakwasów mezofilnych paciorkowców mlekowych w zależności od warunków propagacji

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA CZACZYK, ANNA OLEJNIK, PATRYK MIĘŻAŁ, WŁODZIMIERZ GRAJEK

Poszukiwanie prostych modeli do badania adhezji bakterii probiotycznych

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA DŁUŻEWSKA, KAMILA LICHOCKA

Wpływ wybranych aromatówi emulgatorów na stabilność emulsji napojowych

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAW WZOREK, SYLWIA BONIN, ARKADIUSZ BASIAK

Próba zastosowania chitozanu w formie rozpuszczonej do stabilizacji win

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR ZAPOTOCZNY, MAGDALENA ZIELIŃSKA

Rozważania nad metodyką instrumentalnego pomiaru barwy marchwi

Pełny tekst Streszczenie