ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2006, 1 (46) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

DANUTA BIAŁASIEWICZ, DANUTA MAJCZYNA, JOANNA KRÓLASIK

Ocena mikrobiologiczna produktów wegetariańskich

Pełny tekst Streszczenie

EWA CZARNIECKA-SKUBINA

Jakość usługi gastronomicznej w aspekcie żywieniowym, technologicznym i higienicznym

Pełny tekst Streszczenie

RENATA KORZENIOWSKA-GINTER

Wpływ jakości mąki tortowej na cechy biszkoptu

Pełny tekst Streszczenie

HANNA KOWALSKA, MAGDALENA WYROZĘBSKA

Wpływ jonów wapnia na właściwości sensoryczne marchwi odwadnianej osmotycznie

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA KRĘGIEL

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza hali technologicznej a jakość produkowanych opakowań

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA KULCZAK, MARIAN REMISZEWSKI, EUGENIUSZ KORBAS, MARIA JEŻEWSKA, DANUTA CZAJKOWSKA

Ocena jakości kolendry mielonej poddanej procesowi dekontaminacji z zastosowaniem pary wodnej i jej trwałość przechowalnicza

Pełny tekst Streszczenie

AGATA MARZEC, PIOTR P. LEWICKI, EWA JAKUBCZYK

Badanie jakości krakersów metodą emisji akustycznej

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA NOWAK

Jakość mikrobiologiczna sera tofu pakowanego próżniowo

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA OŁTUSZAK-WALCZAK

Jakość mikrobiologiczna wybranych produktów garmażeryjnych

Pełny tekst Streszczenie

MARTA PASŁAWSKA

Zmiany barwy suszonych borówek i malin zachodzące podczas przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

MARTA PASŁAWSKA, ANNA PEŁKA

Właściwości rekonstytucyjne i barwa suszu truskawkowego

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA PIASECKA-JÓŹWIAK, BEATA CHABŁOWSKA, ELŻBIETA SŁOWIK, JOANNA ROZMIERSKA, KRYSTYNA M. STECKA

Zastosowanie kultur starterowych (wyselekcjonowanych szczepów bakterii mlekowych) do poprawy jakości pieczywa mieszanego i żytniego

Pełny tekst Streszczenie

BEATA PYRYT, HALINA KOLENDA

Wpływ odmiany ziemniaków i sposobu ich obróbki kulinarnej na zawartość kadmu i ołowiu w bulwach po ugotowaniu

Pełny tekst Streszczenie

EWA REMBIAŁKOWSKA, EWELINA HALLMANN, MONIKA ADAMCZYK, JANUSZ LIPOWSKI, URSZULA JASIŃSKA, LUBOMIŁA OWCZAREK

Wpływ procesów technologicznych na zawartośćpolifenoli ogółem oraz na potencjał przeciwutleniający przetworów (soku i kremogenu) uzyskanych z jabłek pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

Pełny tekst Streszczenie

MARIAN REMISZEWSKI, KRZYSZTOF PRZYGOŃSKI, MAŁGORZATA KULCZAK, MARIA JEŻEWSKA

Optymalizacja układu ekstrakcyjnego i ocena właściwości przeciwutleniających nasion wybranych roślin strączkowych

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAWA RUTKOWSKA, DANUTA JAWORSKA

Stabilność przeciwutleniająca i jakość sensoryczna jako kryteria przydatności olejów rafinowanych do smażenia

Pełny tekst Streszczenie

IWONA SITKIEWICZ, SYLWIA DENOCH

Właściwości reologiczne oraz retrogradacja wybranych skrobi modyfikowanych kukurydzy woskowej

Pełny tekst Streszczenie

SYLWIA SKĄPSKA, BOGDAN SIELIWANOWICZ, URSZULA JASIŃSKA, LUBOMIŁA OWCZAREK, JANUSZ LIPOWSKI, MARIA TRZCIŃSKA, AURELIA HAŁASIŃSKA

Zmiany zawartości naturalnych przeciwutleniaczy oraz pojemności przeciwutleniającej zachodzące w surowcu w trakcie procesu otrzymywania soku zagęszczonego z jabłek

Pełny tekst Streszczenie

IZABELA STEINKA

Ocena przydatności wielomianów w prognozowaniu jakości hermetycznie pakowanych serów twarogowych

Pełny tekst Streszczenie

IZABELA STEINKA, ANITA KUKUŁOWICZ

Wpływ warunków zamrażalniczego przechowywania na mikroflorę miazgi aloesowej

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA ŚWIĄDER, BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK

Intensywność słodyczy wybranych substancji słodzących

Pełny tekst Streszczenie

FRANCISZEK ŚWIDERSKI, BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, DOROTA MATIAS

Jakość rynkowych wyrobów cukierniczych z dużym udziałem tłuszczu

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA TRAFIAŁEK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Implementacja systemu HACCP w małych zakładach produkujących żywność – wyniki badań prowadzonych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WRONIAK, DANIELA ŁUKASIK, MAGDALENA MASZEWSKA

Porównanie stabilności oksydatywnej wybranych olejów tłoczonych na zimno z olejami rafinowanymi

Pełny tekst Streszczenie

KAZIMIERA ZGÓRSKA, ZBIGNIEW CZERKO, MAGDALENA GRUDZIŃSKA

Wpływ ekspozycji świetlnej na zielenienie, akumulację chlorofilu i glikoalkaloidów w bulwach ziemniaka

Pełny tekst Streszczenie

KAZIMIERA ZGÓRSKA, ZBIGNIEW CZERKO, MAŁGORZATA GRUDZIŃSKA

Wpływ wybranych czynników na zawartość glikoalkaloidów w bulwach ziemniaka

Pełny tekst Streszczenie

ANNA ZIELIŃSKA, JANUSZ CZAPSKI

Wpływ okresowego podwyższenia temperatury w czasie przechowywania na jakość mikrobiologiczną marchwi o małym stopniu przetworzenia

Pełny tekst Streszczenie

ANNA ŻBIKOWSKA, PAWEŁ KROKOCKI, KRZYSZTOF KRYGIER

Ocena przydatności tłuszczów piekarskich o obniżonej zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych do produkcji ciast biszkoptowo-tłuszczowych

Pełny tekst Streszczenie