ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2006, 1 (46)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

DOMINIK SZWAJGIER, ZDZISŁAW TARGOŃSKI

Charakterystyka enzymów pochodzenia mikrobiologicznego biorących udział w degradacji arabinoksylanów i ich rola w pozyskiwaniu kwasu ferulowego z wysłodzin piwowarskich

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA STACHELSKA

Obecność mutagenów i kancerogenów w żywności oraz ich wpływ na organizm człowieka

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA NEUMANN, KAMILA GODERSKA, KATARZYNA GRAJEK, WŁODZIMIERZ GRAJEK

Modele przewodu pokarmowego in vitro do badań nad biodostępnością składników odżywczych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA OLEJNIK, MARCIN SCHMIDT, KATARZYNA WOJNAROWSKA, WŁODZIMIERZ GRAJEK

Wpływ toksycznych metabolitów trawienia na proliferację i uszkodzenia DNA nabłonkowych komórek jelitowych in vitro

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA CICHOSZ, JERZY SZPENDOWSKI, ANDRZEJ J. CICHOSZ, MARIUSZ KORNACKI

Degradacja parakazeiny w serach Gouda wyprodukowanych z dodatkiem kultur Lactobacillus

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA CICHOSZ, MARIUSZ KORNACKI, MARTA GICZEWSKA, ANETA KONOPKA

Aktywność peptydazowa wybranych szczepów Lactobacillus

Pełny tekst Streszczenie

PAWEŁ GLIBOWSKI, ANNA KRĘPACKA

Wpływ dodatku preparatów serwatki na właściwości reologiczne jogurtów

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA KOWALSKA, ANDRZEJ LENART, JUSTYNA DOBROWOLSKA

Wpływ czasu przechowywania na właściwości fizyczne i stabilność kakao z dodatkiem kwasu L-askorbinowego

Pełny tekst Streszczenie

MARIA BALCEREK, JÓZEF S. SZOPA

Zawartość karbaminianu etylu w destylatach owocowych

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAW PYSZ, PAWEŁ M. PISULEWSKI, TERESA LESZCZYŃSKA

Wpływ oddziaływania impulsowego i ciągłego pola mikrofalowego na wartość żywieniową i właściwości przeciwutleniające kiełkowanych nasion soi

Pełny tekst Streszczenie

ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA, EWA CZARNIECKA-SKUBINA

Wpływ sposobu gotowania i przechowywania po ugotowaniu na temperaturę, wydajność i jakość sensoryczną brokułów

Pełny tekst Streszczenie