ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2009, 5 (66)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

RADOSŁAW DEMBCZYŃSKI, WOJCIECH BIAŁAS, TOMASZ JANKOWSKI

Wykorzystanie dwufazowej ekstrakcji wodnej do separacji lizozymu z białka jaja kurzego

Pełny tekst Streszczenie

ARTUR SZWENGIEL, MARIA CZARNECKA, LEONARDA GRUCHAŁA, ZBIGNIEW CZARNECKI

Właściwości i zastosowanie lewanu

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA DROŻDŻYŃSKA, DARIA SZYMANOWSKA, KATARZYNA CZACZYK

Optymalizacja procesu ekstrakcji trehalozy z komórek drożdży i określenie parametrów jej oznaczania techniką HPLC

Pełny tekst Streszczenie

IZABELA PRZETACZEK, TERESA FORTUNA

Wpływ ogrzewania mikrofalowego na właściwości reologiczne roztworów hydrolizatów skrobi o różnym stopniu depolimeryzacji

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA PIECYK, MARTA KONARZEWSKA, IWONA SITKIEWICZ

Wpływ modyfikacji hydrotermicznej typu annealing na wybrane właściwości skrobi grochu (Pisum sativum)

Pełny tekst Streszczenie

ZBIGNIEW TAMBORSKI

Wpływ temperatury na przebieg izoterm sorpcji wody przez cukier

Pełny tekst Streszczenie

RENATA RÓŻYŁO, JANUSZ LASKOWSKI

Porównanie cech jakościowych chleba pszennego wypieczonego z ciasta prowadzonego jednofazowo i dwufazowo

Pełny tekst Streszczenie

GENOWEFA BONCZAR, AGATA REGUŁA-SARDAT, HENRYK PUSTKOWIAK, ANETA ŻEBROWSKA

Wpływ substytucji mleka owczego mlekiem krowim na właściwości bundzu

Pełny tekst Streszczenie

IZABELA CICHOCKA, TADEUSZ GRABIŃSKI

Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej

Pełny tekst Streszczenie

ANNA STACHURA, PAWEŁ M. PISULEWSKI, ANETA KOPEĆ, TERESA LESZCZYŃSKA, RENATA BIEŻANOWSKA-KOPEĆ

Oszacowanie spożycia tłuszczów ogółem oraz kwasów tłuszczowych przez młodzież wiejską Beskidu Żywieckiego

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA SIKORA, MIROSŁAW PYSZ, TERESA LESZCZYŃSKA

Zmiany podaży podstawowych grup produktów spożywczych w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w latach 1989-2004

Pełny tekst Streszczenie