ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2009, 6 (67)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MAREK ALJEWICZ, GRAŻYNA CICHOSZ, ŁUCJA ŁANIEWSKA-TROKENHEIM, MARZENA DANOWSKA-OZIEWICZ, WIOLETTA ŁUKASZUK-KĘPKA

Przeżywalność Lactobacillus paracasei LPC-37 w serach dojrzewających typu szwajcarskiego

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ SOŁOWIEJ

Wpływ procesu homogenizacji na właściwości tekstury i topliwość analogów serów topionych

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ CUPIAŁ, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Badanie morfologii proszków otrzymanych podczas suszenia rozpyłowego hydrolizatu białkowego z dodatkiem maltodekstryny

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ NASTAJ

Wpływ zmiennego czasu ubijania na właściwości reologiczne pian otrzymanych z różnych preparatów białek serwatkowych i sproszkowanej albuminy jaja

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA KOŚMIDER, AGNIESZKA DROŻDŻYŃSKA, KATARZYNA CZACZYK

Możliwości wykorzystania surowców odpadowych w procesie fermentacji propionowej

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZARĘBA

Profil kwasów tłuszczowych mleka sojowego fermentowanego różnymi szczepami bakterii fermentacji mlekowej

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ KOWALCZYK, WALDEMAR GUSTAW

Wpływ powłok hydrokoloidowych na cechy jakościowe frytek ziemniaczanych

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF DZIEDZIC, AGNIESZKA DROŻDŻYŃSKA, DANUTA GÓRECKA, KATARZYNA CZACZYK

Zawartość wybranych związków przeciwutleniających w gryce i produktach powstałych podczas jej przerobu

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA FUJARCZUK, MIROSŁAW ŻMIJEWSKI

Jakość pieczywa pszennego w zależności od dodatku otrąb pochodzących z różnych odmian gryki

Pełny tekst Streszczenie

AGATA WOJCIECHOWICZ, ZYGMUNT GIL

Jakość pieczywa pszennego z udziałem błonnika pokarmowego różnego pochodzenia

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA KAWA-RYGIELSKA

Jednoczesna identyfikacja trichotecenów typu A i B oraz zearalenonu w produktach kukurydzianych

Pełny tekst Streszczenie

ŁUKASZ SZWED, JÓZEF BŁAŻEWICZ, AGNIESZKA ZEMBOLD-GUŁA, MICHAŁ PELAK, ANDRZEJ DAWIDOWICZ

Wpływ frakcjonowania i czasu słodowania ziarna jęczmienia na liczbę Kolbacha słodów oraz zawartość wolnego azotu alfa-aminokwasowego w brzeczkach

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW KALISZ, KRYSTIAN MARSZAŁEK, MARTA MITEK

Badania nad wpływem dodatku preparatów pektyn wysoko metylowanych na parametry jakościowe nektarów truskawkowych

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA RZĄCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT, URSZULA TYLEWICZ, MARCO DALLA ROSA

Wymiana masy w procesie odwadniania osmotycznego owoców kiwi

Pełny tekst Streszczenie