ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2010, 1 (68)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ROBERT DULIŃSKI

Biotechnologiczne metody produkcji witamin z wykorzystaniem mikroorganizmów

Pełny tekst Streszczenie

RENATA BIEŻANOWSKA-KOPEĆ, PAULINA LISZKA, MAGDALENA SURMA-ZADORA, PAWEŁ M. PISULEWSKI

Wpływ procesu technologicznego na zawartość kwasu foliowego w pieczywie

Pełny tekst Streszczenie

IRENA PERUCKA, MAŁGORZATA MATERSKA, LUIZA JACHACZ

Ocena jakości preparatów otrzymanych z wysuszonych owoców papryki (Capsicum annuum L.)

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ALICJA Z. KUCHARSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA, ANITA BIESIADA

Ocena jakości dżemów z dyni wzbogaconych pigwowcem, dereniem i truskawkami

Pełny tekst Streszczenie

MICHALINA M. KOTLARSKA, RENATA PIETRZAK-FIEĆKO, STEFAN S. SMOCZYŃSKI, ZBIGNIEW BOREJSZO

Poziom polichlorowanych bifenyli w grzybach jadalnych dostępnych na rynku Warmii i Mazur

Pełny tekst Streszczenie

EMIL SZYMAŃSKI, JERZY SZPENDOWSKI, RYSZARD ŻYWICA, JOANNA K. BANACH

Wpływ dodatku koncentratu partykułowanych białek serwatkowych do mleka serowarskiego na jego właściwości elektryczne

Pełny tekst Streszczenie

GRZEGORZ BIENKIEWICZ, ZDZISŁAW DOMISZEWSKI, DOMINIKA PLUST, BARBARA CZERNIEJEWSKA-SURMA

Zawartość długołańcuchowych polienowych kwasów tłuszczowych n-3 w paluszkach rybnych

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA PALKA, WŁADYSŁAW MIGDAŁ, DOROTA WOJTYSIAK, MAŁGORZATA NATONEK-WIŚNIEWSKA, AGNIESZKA DUDKIEWICZ, KAMIL MUZYCZKA, MARCIN WANTUCH, EDYTA BAUEREK

Wpływ rasy i wieku świń na właściwości modelowych farszów mięsnych i kiełbas

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF WÓJCIK, MAŁGORZATA SOBCZAK, JOANNA ŻOCHOWSKA-KUJAWSKA, KAROL ZIELIŃSKI

Porównanie tekstury i struktury oraz podatności na proces masowania mięśni danieli (Dama dama) w zależności od płci i wieku

Pełny tekst Streszczenie

ANITA MIKOŁAJCZYK

Wpływ kwasu winowego na pałeczki Salmonella w podłożach mikrobiologicznych i w tuszkach indyczych

Pełny tekst Streszczenie

MAREK NOWAK, TADEUSZ TRZISZKA

Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego

Pełny tekst Streszczenie

DOMINIKA JAKUBOWSKA, MONIKA RADZYMIŃSKA, STEFAN S. SMOCZYŃSKI

Określenie determinant wpływających na percepcję ryzyka w zakresie bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych

Pełny tekst Streszczenie