ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2010, 2 (69)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EDYTA MALINOWSKA-PAŃCZYK, ILONA KOŁODZIEJSKA

Możliwości zastosowania wysokiego ciśnienia w przemyśle owocowo-warzywnym

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA PIETRZAK

Perspektywy stosowania wysokich ciśnień w produkcji żywności wygodnej z mięsa drobiowego

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA ŻOCHOWSKA-KUJAWSKA, KAZIMIERZ LACHOWICZ, MAŁGORZATA SOBCZAK, LESZEK GAJOWIECKI, MAREK KOTOWICZ, ARKADIUSZ ŻYCH, BARBARA ORYL

Wykorzystanie mięsa z dzików do produkcji modelowych kiełbas drobno rozdrobnionych ze zmiennym dodatkiem wody i tłuszczu

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA HOROSZEWICZ, KRYSTYNA PIENIAK-LENDZION, ROMAN NIEDZIÓŁKA

Wyniki tuczu i wartość rzeźna koziołków żywionych paszą z dodatkiem nasion lnu

Pełny tekst Streszczenie

IZABELA DMYTRÓW, ANNA MITUNIEWICZ-MAŁEK, KRZYSZTOF DMYTRÓW

Fizykochemiczne i sensoryczne cechy sera twarogowego kwasowego wyprodukowanego z mleka koziego oraz mieszaniny mleka koziego i krowiego

Pełny tekst Streszczenie

JERZY SZPENDOWSKI, EMIL SZYMAŃSKI, BOGUSŁAW STANIEWSKI, KRZYSZTOF BOHDZIEWICZ

Właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne kazeinianów otrzymywanych metodą zbiornikową oraz ekstruzji

Pełny tekst Streszczenie

KINGA TOPOLSKA, EWA CIEŚLIK, ANGELIKA BODZIOCH, ELŻBIETA GRZYCH-TULEJA

Preferencje młodzieży gimnazjalnej z terenu województwa małopolskiego w zakresie spożycia mleka i produktów mlecznych

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ALICJA Z. KUCHARSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA

Frakcje włókna pokarmowego w owocach derenia właściwego (Cornus mas L.)

Pełny tekst Streszczenie

BOŻENA BORYCKA

Wiązanie kadmu i ołowiu przez naturalne polisacharydowe włókna z niektórych odpadów owocowych i warzywnych

Pełny tekst Streszczenie

IZABELA PRZETACZEK-ROŻNOWSKA, TERESA FORTUNA

Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmianę wybranych właściwości maltodekstryn ziemniaczanych

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA RADZYMIŃSKA, DOMINIKA JAKUBOWSKA, STEFAN S. SMOCZYŃSKI

Postrzeganie obcych związków w żywności jako czynnika stanowiącego zagrożenie dla zdrowia

Pełny tekst Streszczenie