ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2012, 3 (82)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS

Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów

Pełny tekst Streszczenie

GRETA ADAMCZYK, MAREK SIKORA, MAGDALENA KRYSTYJAN

Metody pomiaru właściwości tiksotropowych produktów żywnościowych

Pełny tekst Streszczenie

JÓZEF KRZYŻEWSKI, NINA STRZAŁKOWSKA, EMILIA BAGNICKA, ARTUR JÓŹWIK, JAROSŁAW O. HORBAŃCZUK

Wpływ antyoksydantów zawartych w tłuszczu pasz objętościowych na jakość mleka krów

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA WIRKOWSKA, JOANNA BRYŚ, AGATA GÓRSKA, EWA OSTROWSKA-LIGĘZA, KATARZYNA TARNOWSKA

Próba wzbogacania tłuszczu mlecznego kwasami EPA i DHA

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA WIKIERA, MAGDALENA MIKA

Wpływ metyloksantyn na emulgację i biodostępność lipidów masła szacowaną in vitro

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA DEREWIAKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI

Wpływ obróbki termicznej na zawartość steroli w oleju rzepakowym oraz w mieszaninach na bazie oleju rzepakowego

Pełny tekst Streszczenie

GRZEGORZ LEŚNIEROWSKI, ROBERT BOROWIAK

Wpływ warunków środowiskowych na zmianę właściwości lizozymu w białku jaj kurzych

Pełny tekst Streszczenie

ANETA CEGIEŁKA

Zastosowanie olejów roślinnych i preparatów błonnikowych do produkcji burgerów z mięsa kurcząt

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR ZAPLETAL, KATARZYNA TOMCZYK, WŁADYSŁAW MIGDAŁ, HENRYK PUSTKOWIAK, ANDRZEJ WĘGLARZ

Wpływ etapów produkcji marynat zimnych ze śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu rybnego

Pełny tekst Streszczenie

KAMILA GODERSKA, TOMASZ RYCHLIK, EWA ANDRZEJEWSKA, ANDRZEJ SZKARADKIEWICZ, ZBIGNIEW CZARNECKI

Antagonistyczny wpływ Lactobacillus acidophilus DSM 20079 i DSM 20242 na bakterie patogenne izolowane od ludzi

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR PATELSKI, URSZULA DZIEKOŃSKA

Wpływ selenianu(IV) sodu na wzrost i aktywność fermentacyjną drożdży piekarskich

Pełny tekst Streszczenie

IZABELA PRZETACZEK-ROŻNOWSKA, TERESA FORTUNA, KAROLINA PYCIA

Wpływ ogrzewania polem mikrofalowym na wybrane właściwości fizykochemiczne skrobi i maltodekstryn kukurydzianych o różnym stopniu depolimeryzacji

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA PASTUSZKA, HALINA GAMBUŚ, MAREK SIKORA

Wartość odżywcza i dietetyczna pieczywa bezglutenowego z dodatkiem nasion lnu oleistego

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ANITA BIESIADA, ALICJA Z. KUCHARSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA

Wpływ sposobu przygotowania i warunków przechowywania przetworów z owoców dyni olbrzymiej z dodatkiem owoców pigwowca i derenia na ich właściwości fizykochemiczne

Pełny tekst Streszczenie

LUBOSŁAWA NOWACZYK

Ocena jakości i przydatności technologicznej papryki (Capsicum spp.) linii miękkomiękiszowej (soft-flesh)

Pełny tekst Streszczenie

SYLWIA SKĄPSKA, BARBARA SOKOŁOWSKA, MONIKA FONBERG-BROCZEK, JOLANTA NIEZGODA, MARTA CHOTKIEWICZ, AGNIESZKA DEKOWSKA

Zastosowanie pasteryzacji wysokociśnieniowej do inaktywacji przetrwalników Alicyclobacillus acidoterrestris w soku jabłkowym

Pełny tekst Streszczenie

MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ, MARIA JEZNACH, MAŁGORZATA KOSICKA-GĘBSKA

Zainteresowanie konsumentów słodyczami funkcjonalnymi a ich preferencje

Pełny tekst Streszczenie