ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2012, 6 (85)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MAŁGORZATA NOWACKA, MAGDALENA ŚLEDŹ, ARTUR WIKTOR, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Fizyczne i chemiczne właściwości produktów spożywczych suszonych z wykorzystaniem mikrofal

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA BIAŁEK, JAROSŁAWA RUTKOWSKA, EWELINA HALLMANN

Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa) jako potencjalny składnik żywności funkcjonalnej

Pełny tekst Streszczenie

BOŻENA BORYCKA

Frakcje włókna pokarmowego z wytłoków aroniowych w relacjach z jonami Pb i Cd oraz Ca i Mg

Pełny tekst Streszczenie

KAMIL SIERŻANT, KATARZYNA PYRKOSZ-BIARDZKA, JANINA GABRIELSKA

Właściwości przeciwutleniające naturalnych ekstraktów polifenolowych z wybranych roślin w układach modelowych

Pełny tekst Streszczenie

SŁAWOMIR PIETRZYK, TERESA FORTUNA, OLGA WOJTANOWSKA

Wpływ stopnia utlenienia skrobi ziemniaczanej na jej acetylację i właściwości fizykochemiczne

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA

Wpływ czasu składowania na liczbę opadania oraz lepkość pozorną kleików mąk pszennych

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WRONIAK

Wartość żywieniowa olejów rzepakowych tłoczonych na zimno

Pełny tekst Streszczenie

KAROL MIŃKOWSKI, STANISŁAW GRZEŚKIEWICZ, ANNA KRUPSKA

Zastosowanie metody HS-SPME_GC/FID do wykrywania wczesnych zmian oksydacyjnych oleju lnianego

Pełny tekst Streszczenie

BARTŁOMIEJ DZIUBA

Identyfikacja wybranych gatunków i podgatunków bakterii z rodzaju Lactococcus z zastosowaniem spektroskopii FTIR i sztucznych sieci neuronowych

Pełny tekst Streszczenie

RENATA STANISŁAWCZYK

Przebieg zmian glikolitycznych w mięsie końskim po chłodniczym i zamrażalniczym przechowywaniu w zależności od wieku zwierząt

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA CYGAN-SZCZEGIELNIAK, BOGDAN JANICKI

Wpływ wieku i płci saren na kruchość oraz inne cechy jakości mięśnia Longissimus lumborum

Pełny tekst Streszczenie

ANNA OKOŃ, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI

Proteoliza białek w wędlinach surowo dojrzewających z udziałem szczepu probiotycznego Lactobacillus casei Łock 0900

Pełny tekst Streszczenie

EWELINA WĘSIERSKA, MAREK SZOŁTYSIK, MAŁGORZATA BĄCZKOWICZ, ANETA PARYS, ANNA WRÓBLEWSKA

Porównanie właściwości wybranych surowych wędlin dojrzewających

Pełny tekst Streszczenie

JAKUB KOBYLIŃSKI, TOMASZ FLOROWSKI

Wpływ dodatku fosforanów i węglanu sodu na jakość szynek restrukturyzowanych wyprodukowanych z mrożonego mięsa PSE

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA TKACZEWSKA, WŁADYSŁAW MIGDAŁ

Porównanie wydajności rzeźnej, zawartości podstawowych składników odżywczych oraz poziomu metali ciężkich w mięśniach karpi (Cyprinus carpio L.) pochodzących z różnych rejonów Polski

Pełny tekst Streszczenie