ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2014, 6 (97)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ

Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej innowacyjnych produktów żywnościowych

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA NAŁĘCZ, JUSTYNA PAGUR, IWONA SZERSZUNOWICZ

Analiza in silico alergennych białek orzecha ziemnego (Arachis hypogaea L.), głównie Ara h 9, w prognozowaniu epitopów surowców roślinnych reagujących krzyżowo

Pełny tekst Streszczenie

SYLWIA ONACIK-GÜR, ANNA ŻBIKOWSKA, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK

Pochodzenie, metody otrzymywania i trwałość oksydacyjna tłuszczów wysokooleinowych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MICHALSKA, GRZEGORZ ŁYSIAK

Przydatność do suszenia owoców śliw uprawianych w Polsce w aspekcie przemian związków bioaktywnych i tworzących się produktów reakcji Maillarda

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR ZARZYCKI, MAŁGORZATA KASPRZAK, ZBIGNIEW RZEDZICKI, ALDONA SOBOTA, EMILIA SYKUT-DOMAŃSKA

Właściwości reologiczne kleików z mąki pszennej jako wskaźnik oceny jej wartości wypiekowej

Pełny tekst Streszczenie

EWELINA BRZOZOWSKA, ILONA GAŁĄZKA-CZARNECKA, LUCJAN KRALA

Wpływ rozproszonego promieniowania słonecznego na wybrane właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.)

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ KLEIBER, TOMASZ SZABLEWSKI, KINGA STUPER-SZABLEWSKA, RENATA CEGIELSKARADZIEJEWSKA

Określenie zależności pomiędzy zawartością manganu w pożywce a stężeniem pierwiastków śladowych w owocach pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)

Pełny tekst Streszczenie

ANNA CZAJKOWSKA, MAGDALENA GAJEWSKA, BEATA BARTODZIEJSKA

Adaptacja metody IC-DAD z własną modyfikacją przygotowania próbek do oznaczania zawartości azotanów(III) i azotanów(V) w produktach spożywczych

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ LISIAK, EUGENIA GRZEŚKOWIAK, PIOTR JANISZEWSKI, KAROL BORZUTA, BENEDYKT PEPLIŃSKI, KAROL WAJSZCZUK

Wpływ intensywności żywienia tuczników na jakość mięsa

Pełny tekst Streszczenie

KAROL BORZUTA, BRONISŁAW BORYS, DARIUSZ LISIAK, EUGENIA GRZEŚKOWIAK, PIOTR JANISZEWSKI, KRZYSZTOF POWAŁOWSKI, BEATA LISIAK

Jakość mięsa, profil kwasów tłuszczowych i wartość rzeźna jagniąt żywionych intensywnie z udziałem ubocznych produktów biopaliw

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ TRZISZKA, EWA ŁUKASZEWICZ, ŁUKASZ BOBAK, ARTUR KOWALCZYK, MAREK ADAMSKI, ZBIGNIEW DOBRZAŃSKI

Wpływ wzbogacenia paszy algami morskimi i siemieniem lnianym na skład morfologiczny i cechy fizykochemiczne jaj przepiórek japońskich

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA SZYMANDERA-BUSZKA, KATARZYNA WASZKOWIAK

Wpływ wybranych produktów tłuszczowych na stabilność chlorowodorku tiaminy

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA KRAMEK, PAWEŁ GLIBOWSKI

Właściwości teksturalne i reologiczne mieszaniny inuliny i tłuszczu mlecznego stabilizowanej lecytyną

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA KLEWICKA, KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, ADRIANA NOWAK

Ocena przeżywalności bakterii Lactobacillus zawartych w preparacie probiotycznym podczas pasażu w symulowanym przewodzie pokarmowym

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ KIKUT-LIGAJ

Prognozowanie smaku gorzkiego wybranych alkaloidów chinolizydynowych

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAW PAROL, RENATA PIETRZAK-FIEĆKO, STEFAN S. SMOCZYŃSKI

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w wędzonym pstrągu tęczowym (Oncorhynchus mykiss)

Pełny tekst Streszczenie