ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TADEUSZ TUSZYŃSKI

Tytuł

20-lecie Oddziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie

Streszczenie

Początki nauczania technologii żywności w krakowskim środowisku naukowym są ściśle powiązane z działalnością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod koniec XVIII wieku utworzono w Uniwersytecie Katedrę Historii Naturalnej i Chemii, którą kierował Jan Jaśkiewicz. W wykładach prezentowane były zagadnienia wchodzące w zakres technologii rolniczej. Niektóre problemy technologiczne omawiał również Andrzej Trzciński (profesor fizyki) oraz Emanuel Kirszbaum – wykładowca historii naturalnej i rolnictwa. Elementy technologii uwzględniał w swej działalności dydaktycznej i publicystycznej także Feliks Radwański – współpracownik Hugona Kołłątaja.

Do pobrania