ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KAZIMIERZ GIERAT

Tytuł

Aktualna sytuacja w zakresie produkcji roślinnej w Polsce

Streszczenie

Stan produkcji roślinnej w kraju, przy swobodnej wymianie towarowej, powinien być rozpatrywany w układzie regionalnym. Wynika to z wielkości gospodarstw i ich możliwości podaży żywności na rynek. Nie można u nas przyjmować jednego schematu, gdyż różnice w areałach gospodarstw rolnych determinują rodzaj produkcji i jej wielkość. Z tym również związane są ceny płacone za środki do produkcji rolnej.

Do pobrania